Hôm trước các con đã có học bài xích chia mang lại số có một chữ số. Trong buổi học hôm nay, các con sẽ làm cho quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia mang lại số gồm hai chữ số. đứng đầu lời giải sẽ giúp các con khám phá về cách giải dạng bài xích này, kế tiếp chúng mình cùng rèn luyện nhé!

*

1. Ôn tập cách chia mang lại số có một chữ số 

*

Thực hiện tại phép phân chia theo lắp thêm tự từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số lớp 4

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

- Hạ 1, 1 không phân chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

- Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Biện pháp chia đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia không có số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- trăng tròn chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép phân tách này là phép chia hết.

2.2. Ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép phân chia theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

- Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 phân tách 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dấn xét phép phân chia cho số có 2 chữ số

Những xem xét khi thực hiện phép phân tách số gồm hai chữ số

- Phép chia hết là phép chia có số dư bởi 0

- Phép chia bao gồm dư là phép chia có số dư khác 0

- Phép chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

2.4 video bài giảng phân tách cho số bao gồm hai chữ số

3. Ôn tập hàng và phần bên trong số từ bỏ nhiên 

*

- Hàng đơn trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp 1-1 vị

- hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán liên quan đến phân chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

- 36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

- Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

- 205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

- Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

- Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Xem thêm: " Theo Như Tiếng Anh Là Gì ? 23 Cụm Từ Dẫn Dắt Trong Tiếng Anh

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

- Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

- 205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia gồm số dư

*

- 228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 phân chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

- 459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

- Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia bao gồm số dư

Bài 3:

- tiến hành biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cộng trừ sau

- Biểu thức chỉ gồm phép nhân, phân tách thì triển khai thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học về cách giải toán lớp 4 dạng bài xích chia cho số có hai chữ số sẽ kết thúc, các con đã nhận được biết được dạng bài, phương pháp tính giá trị cùng vận dụng kỹ năng giải các bài biểu thức gồm chứa một chữ. Chúc những con siêng ngoan học giỏi. Ngoài bài học này, Top giải mã còn không hề ít nhiều bài học hay tương quan đến những dạng toán lớp 4. Hãy đk để phát triển thành thành viên của Top giải thuật để nhận những tài liệu hay. Hẹn gặp gỡ lại các con ở những bài học tiếp theo!