Công thức tính chu vi hình vuông vắn là tài liệu bởi đội ngũ thầy giáo của jenincity.com biên soạn với những công thức chu vi chu vi hình vuông giúp các bạn học sinh cố kỉnh vững những kiến thức và phương pháp tính chu vi hình vuông và áp dụng giám sát trong những bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng xem thêm bài viết.

Bạn đang xem: Chu vi hình vuông lớp 3

1. Định nghĩa hình vuông

+ hình vuông vắn là hình tứ giác tất cả 4 góc vuông cùng 4 cạnh bằng nhau.


Đặc điểm của hình vuông

+ hình vuông là hình chữ nhật có những cạnh bởi nhau.

+ hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Phương pháp tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang tổng độ dài tư cạnh của hình vuông.

Hay nói cách khác, hy vọng tính chu vi hình vuông, ta rước độ lâu năm cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: p. Là chu vi của hình vuông, a là độ nhiều năm cạnh của hình vuông.

3. Các dạng bài xích tập liên quan đến chu vi hình vuông

Dạng 1: đến độ dài cạnh, tính chu vi hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình vuông có cạnh dài 5cm.

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

5 x 4 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm

Ví dụ 2: Một hình vuông vắn có cạnh lâu năm 1,25m. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó bởi bao nhiêu?

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

1,25 x 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m

Ví dụ 3: Tính chu vi hình vuông biết cạnh của hình vuông vắn dài 25 cm

Để xem giải mã chi tiết, mời tham khảo: Tính chu vi hình vuông.


Bài làm

Chu vi hình vuông là:

25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm.

Dạng 2: mang đến chu vi hình vuông, tính độ lâu năm cạnh

Ví dụ 1: Một hình vuông có chu vi bằng 60dm. Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn đó.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (dm)

Đáp số: 15dm

Ví dụ 2: Tính độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn có chu vi bằng 3,6cm.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là:

3,6 : 4 = 0,9 (cm)

Đáp số: 0,9cm

Ví dụ 3: Tính cạnh của hình vuông vắn có chu vi là 1024m.

Để xem giải thuật chi tiết, mời tham khảo: Tính độ lâu năm cạnh hình vuông.

Bài làm

Độ dài cạnh hình vuông vắn có chu vi 1024m là:

1024 : 4 = 256 (m)

Đáp số: 256m.

Xem thêm: Khẩu Độ F Là Gì - Có Ý Nghĩa Thế Nào Khi Chụp Ảnh

4. Bài tập tính chu vi hình vuông

Bài 1: Tính chu vi hình vuông có độ nhiều năm cạnh lần lượt bằng:

a) 15 cm

b) 4 dm

c) 33 m

d) 7 m 15 dm

e) 12 dm

g) 25 cm

h) 10 m

i) 6 dm 3 cm

Bài 2: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn lần lượt là:

a) 44 m

b) 96 cm

c) 224 dm

d) 64 dm

e) 12 cm

g) 100 m

h) 56 dm

i) 2 m 8 cm

Tham khảo thêm công thức tính chu vi những hình:


---------

Như vậy, jenincity.com đang gửi tới chúng ta học sinh cách làm tính chu vi hình vuông. Kế bên ra, các bạn học sinh bao gồm thể xem thêm các tài liệu và những công thức khác khác vì chưng jenincity.com biên soạn để học xuất sắc môn Toán hơn.


Chia sẻ bởi:
*
song Ngư
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 5.997
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Bản quyền ©2022 jenincity.com