Có từng nào cách cắm (3) bông hoa vào (5) lọ khác biệt (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

a) Các hoa lá khác nhau?

b) Các nhành hoa như nhau?


LG a

Các hoa lá khác nhau?

Phương pháp giải:

Mỗi bí quyết cắm hoa là một trong những cách chọn ra (3) lọ và sắp tới thứ tự cho cái đó (theo thứ tự của (3) bông hoa), nên mỗi cách cắm là một trong những chỉnh thích hợp chập (3) của (5) lọ.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau

Lời giải đưa ra tiết:

Đánh số thiết bị tự đến (3) bông hoa.

Mỗi giải pháp cắm hoa là 1 trong cách lựa chọn ra (3) lọ và sắp tới thứ tự mang lại chúng nên mỗi cách cắm là 1 trong những chỉnh vừa lòng chập (3) của (5) lọ.

(Vì những bông hoa khác biệt nên từng cách bố trí cho ta 1 kết quả khác nhau)

Vậy số bí quyết cắm (3) nhành hoa vào 5 lọ là: (A_5^3 = 60) (cách).


LG b

Các bông hoa như nhau ?

Phương pháp giải:

Vì (3) hoa lá là như nhau, buộc phải mỗi biện pháp cắm (3) nhành hoa vào (5) lọ không giống nhau (mỗi lọ cắm không thực sự một bông) là một trong những cách lựa chọn ra một tập đúng theo (3) bộ phận (không biệt lập thứ tự) tự (5) lọ.

Lời giải đưa ra tiết:

Việc gặm 3 bông hoa giống nhau vào 3 lọ đó là việc lựa chọn 3 lọ hoa khác biệt từ tập thích hợp 5 lọ hoa để gặm và chính là kết quả của tổng hợp chập 3 của 5.

(Vì các bông hoa giống nhau bắt buộc sắp xếp các lọ theo cách nào cũng đều mang đến cùng một kết quả).

Vậy gồm (C_5^3 = 10) (cách).

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 141 Sgk Toán 11, Bài 6 Trang 141 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 46 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.