Bài 2.

Bạn đang xem: Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

An với Bình bao gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì hai bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi các bạn có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp có nhì tổ công nhân, tổ Một có tương đối nhiều hơn tổ nhì 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì công ty máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân tất cả bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số bao gồm hiệu bằng 47, biết rằng nếu rước số thứ nhất cộng số thứ hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số thứ nhất + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số mập bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé bỏng cần kiếm tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg với bao gạo thiết bị hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhì bao gạo bởi nhau. Hỏi từng bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải vấn đề bằng hai cách?

Giải:

*

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn thế bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sống bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao trang bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thiết bị nhất: 65kg

Bao sản phẩm công nghệ hai: 82kg.

Bài 7. nhì hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, hiểu được nếu phân phối hộp bi đầu tiên 8 viên bi và cấp dưỡng hộp sản phẩm hai 17 viên bi thì hao hộp gồm số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng nhị cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu chế tạo hộp đầu tiên 8 viên bi và tiếp tế hộp đồ vật hai 17 viên bi thì tổng cộng bi của hai hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp máy hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp trang bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều rộng số bi của hộp thiết bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp trước tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 412, hiểu được nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số nhỏ xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ xíu một chữ số cùng tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn đề xuất là số bao gồm 3 chữ số cùng số bé xíu phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số đề xuất tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ xíu là:

112 : 2 = 56

Số mập là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm hai số lẻ bao gồm tổng bằng 176, hiểu được ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ đề nghị tìm và có số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ tiếp tục tiếp.

Hai số lẻ liên tục hơn nhát nhau 2 1-1 vị. Vậy hiệu của hai số lẻ phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé nhỏ cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số bé cần tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn buộc phải tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa toàn bô tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi bây chừ con bao nhiêu tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai tía con hiện thời là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố bây giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng số tuổi hiện nay của bà, của Huệ và của Hải là 80 tuổi. Biện pháp nay nhị năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu với Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện giờ mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ và Hải tăng hai tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây giờ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện nay là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện nay là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo chào bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe cộ chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở thấp hơn xe sản phẩm hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Bố lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa toàn bô tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của mỗi người.

Bài 6. Nhị thùng có tất cả 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu trường đoản cú thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu nghỉ ngơi thùng thứ nhất hơn thùng máy hai là 10l dầu. Hỏi ban đầu mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ tiếp tục là 716. Tìm nhị số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết thân chúng tất cả 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhì số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết thân chúng bao gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Sửa Lỗi Err_Connection_Timed_Out Là Gì Và Cách Sửa Lỗi Này, Err_Connection_Timed_Out Là Gì

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu nhỏ ngan, vịt, ngỗng?.