+ Hàm số (y = sin x) tất cả đạo hàm (forall ;x in R) và ((sin x)" = cos x) ; 

+ Hàm số (y = cos x) gồm đạo hàm (forall ;x in R) và ((cos x)" = -sin x);

+ Hàm số (y = an x) tất cả đạo hàm (forall ;x e fracpi 2 + kpi ,;;k in ) và (( an x)" = dfrac1cos^2x); 

+ Hàm số (y = cot x) có đạo hàm (forall ;x e kpi ,;;k in ) và ((cot x)" = - dfrac1sin^2x) 

3. Bảng tổng phù hợp đạo hàm của hàm số lượng giác 

((sin x)" = cos x)

((sin u)" = (cos u).u" = u".cos u)

((cos x)" = -sin x)

((cos u)" = (-sin u).u" = -u".sin u)

(( an x)" = dfrac1cos^2x)

(( an u)" = dfracu"cos^2u)

((cot x)" = - dfrac1sin^2x)

((cot u)" = - dfracu"sin^2u)

 
Bạn đang xem: Đạo hàm của hàm lượng giác

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 11 Ôn Tập Chương 1 1 Ôn Tập Chương 1, Please Wait

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.