Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài bác tập đo lường của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng jenincity.com học việc này nhé!Hôm ni jenincity.com sẽ hướng dẫn các em học bài toán lớp 4 để tính rồi tính. Cùng giải những bài tập vận dụng và các bài tập thực hành để củng cụ kiến thức.

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính lớp 4

1. Hướng dẫn bài xích tập toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính và tính cùng với phép nhân.

*

Thực hiện nay phép nhân theo sản phẩm tự từ cần qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bởi 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cùng 4 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 cùng 9 bằng 11, 11 cùng 4 bởi 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

4 cùng 2 bởi 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được hotline là tích riêng máy nhất

496 được call là tích riêng vật dụng hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng thứ nhất. Vì đấy là 496 chục

124 được gọi là tích riêng lắp thêm ba. Tích riêng sản phẩm công nghệ 3 được viết lùi sang bên trái một cột đối với tích riêng thứ 2. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải. Các bước lần lượt: phép phân chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bởi 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bởi 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bởi 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân chia hết

1.3. Ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: hy vọng cộng nhị số thoải mái và tự nhiên ta rất có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia thế nào cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số làm việc từng hàng theo lắp thêm tự từ buộc phải sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện nay phép tính theo nguyên tắc ta có:

1.4. Ví dụ 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.

*

Quy tắc: muốn trừ nhị số tự nhiên và thoải mái ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm thế nào để cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số sống từng hàng theo thiết bị tự từ nên sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

2. Bài xích tập vận dụng

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ bao gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính với tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cùng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng bao gồm nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo thiết bị tự từ nên qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm 1 bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bởi 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bằng 1, viết 1

5 cùng 7 bởi 12, cùng 3 bởi 15, viết 5 nhớ 1

7 cùng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bởi 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cùng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

8 cùng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 4 bởi 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cộng 6 bởi 14, viết 4 lưu giữ 1

1 cùng 4 bởi 5 ghi nhớ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bởi 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bởi 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 ghi nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm một bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép chia ta có:

*

12 phân tách 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bởi 9, 12 trừ 9 bởi 3

Hạ 5 được 35 phân tách 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bởi 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bởi 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 không phân tách hết đến 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 5 được 25 phân tách 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 phân tách 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 phân chia 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân tách 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bởi 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bởi 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bởi 74

Hạ 2 được 742 phân chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 phân chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân tách 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 phân tách 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bằng 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 phân tách 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 3204 trừ 2912 bởi 292

Hạ 5 được 2925 phân tách 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 phân chia 160 bởi 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 phân chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tính theo trang bị tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 18 trừ 3 bởi 5, viết 53 trừ 0 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 lưu giữ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 lưu giữ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bởi 6, viết 6 lưu giữ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bởi 1, viết 1 ghi nhớ 117 trừ 9 bởi 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 ghi nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ phải qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 96 cộng 2 bằng 8, viết 83 cùng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bởi 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 92 cùng 6 bởi 8, viết 81 cùng 7 bằng 8, viết 84 cộng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bởi 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bằng 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bởi 9 viết 95 cùng 1 bởi 6 viết 67 cùng 2 bởi 9, viết 94 cùng 3 bởi 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cộng 4 bởi 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bởi 11, viết 1 nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm một bằng 14, viết 4 lưu giữ 14 cùng 6 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 2 bằng 9 thêm một bằng 10, viết 0 lưu giữ 1hạ 1 thêm một bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cùng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 ghi nhớ 19 cộng 4 bởi 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 ghi nhớ 13 cộng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 18 cùng 2 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1Hạ 6 thêm một bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 15 cùng 5 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 17 cùng 7 bởi 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài bác tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: How Are You Là Gì ? How Are You Dịch Sang Tiếng Việt How Do You Do Là Gì

3.1. Bài xích tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng giám sát và đo lường của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học giỏi dạng toán này em cần cần cù luyện bài bác tập và tiếp tục theo dõi jenincity.com để cập nhật những kiến thức hay nhé.