Tính diện tích hình tam giác có:a) Độ dài đáy là 8cm và độ cao là 6cm.b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.Tính diện tích s tam giác.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác lớp 5


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và độ cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm;

b) Độ dài đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác đó là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích tam giác đó là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

jenincity.com


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: ước ao tính diện tích hình tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho $2$.


*

Chú ý: Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là (13cm) và chiều cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác đó là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ dài đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác kia là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác khi biết độ lâu năm đáy và chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ lâu năm đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ nhiều năm đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích s (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có công thức tính độ dài đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: At Least Là Gì - Và Cấu Trúc Cụm Từ At Least Trong Câu Tiếng Anh

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ lâu năm đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta gồm công thức tính chiều cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).