Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương mà các em được học tập trong lịch trình Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình lập phương

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng phù hợp lại các công thức liên quan đến hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương để những em học tập thuộc vận dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch hình dáng hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, độ cao 5,5 cm.

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của diện tích s toàn phần của khối gạch ngoài mặt hộp chữ nhật do 6 viên gạch men xếp thành.

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy color đỏ, tức diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy color đỏ to hơn diện tích giấy màu rubi là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi lòng nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 61 Luyện Tập, Bài 1 Trang 61 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của căn phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của hộ gia đình là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính form size của khối gạch hình trạng hộp chữ nhật:

– Chiều nhiều năm của khối gạch ốp là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch men là:

10 x 2 = đôi mươi (cm)

– chiều cao của khối gạch ốp là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích s xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích s toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).