jenincity.comDIỆN TÍCH bao quanh VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH xung quanh VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích xung xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn khía cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

- diện tích s toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích s sáu phương diện của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh là a.

Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích s một khía cạnh nhân cùng với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân cùng với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng công thức tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương bé nhỏ lớn hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hay thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

*

b) lấy ví dụ như 2

*

Hình C có 4 hình lập phương tương đồng và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

c) lấy ví dụ 3

*

Hình phường gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta bóc tách hình phường thành hai hình M, N: hình M có 4 hình lập phương và hình N có 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình p bằng toàn diện tích những hình M và N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai tất cả cạnh 4cm. Tính diện tích xung xung quanh của mỗi hình lập phương.

b) diện tích s xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương đồ vật hai ?

Bài 2. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một chiếc hộp bằng tôn (không nắp) bản thiết kế lập phương tất cả cạnh 10cm. Tính diện tích s miếng tôn đề nghị dùng để làm hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. bạn ta xếp một số trong những viên gạch bản thiết kế hộp chữ nhật sản xuất thành một khối gạch ốp hình lập phương cạnh trăng tròn cm.

*

a) Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của khối gạch ốp hình lập phương.

b) Tính kích thước của từng viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình tiếp sau đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Bạn ta sơn tất cả các mặt không tính của 2 hình. Tính diện tích s cần sơn mỗi hình.

*

Bài 7. Người ta làm một chiếc hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng làm ra hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích s bìa bắt buộc dùng để triển khai cái hộp kia (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy color vào những mặt của một hộp vàng hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy sẽ dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài 9.

Xem thêm: Bài Tập Hai Mặt Phẳng Song Song Có Lời Giải, Giải Toán 11 Bài 4: Hai Mặt Phẳng Song Song

Một bể kính nuôi cá ngoại hình lập phương tất cả cạnh 0,4m. Tính diện tích s kính để làm bể cá kia (bể không nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc tốt Toán hàng Tuầntrên jenincity.com để hiểu bài tốt hơn.