Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dull là gì

*
*
*

dull
*

dull /dʌl/ tính từ chậm trễ hiểu, tối dạ, dại dột đần, dở người độn không tinh, mờ (mắt); không thính, nghễnh ngãng (tai)to be dull of ear: nghễnh ngãng; tai nghe không thính vô tri vô giác (vật)dull stones: rất nhiều hòn đá vô tri vô giác cùn (dao...) đục, mờ đục, xỉn, xám xịtdull colour: màu sắc xám, xám phun lạidull light: ánh sang mờ đục cảm xúc lờ mờ, cảm thấy không rõ rệt, âm ỉdull pain: nhức âm ỉ thẫn thờ, uể oải, chậm trễ (người, vật) ứ đọng, trì chậm, bán không chạy, ếdull goods: hàng phân phối không chạy, hàng ếdull trade: việc mua sắm trì chậm hồ hết đều, bi thảm tẻ, chán ngắt, tẻ ngắt, buồn nảna dull life: cuộc sống thường ngày buồn tẻa dull sermon: bài bác thuyết giáo chán ngắtto feet dull: cảm thấy bi đát nản buổi tối tăm, âm u, u ám, ảm đạmdull weather: máu trời u ám ngoại đụng từ làm ngu đàn, có tác dụng đần dộn có tác dụng cùn làm mờ đi, có tác dụng mờ đục, làm cho xỉn có tác dụng âm ỉ, làm cho đỡ nhức nhối, có tác dụng đỡ nhói (cơn đau) làm bi thảm nản làm buổi tối tăm, có tác dụng u ám, làm cho ảm đạm nội hễ từ hoá dại dột đần, đần độn cùn đi mờ đi, mờ đục, xỉn đi âm ỉ, đỡ nhức nhối, đỡ nhức (cơn đau) về tối sầm lại, thành u ám, thành ảm đạm
đụcdull coal: than đụcdull glass: kính đụcgo dull or flat: làm cho đụcmờdull fracture: vệt nứt mờdull lustre: ánh mờgo dull or flat: có tác dụng mờLĩnh vực: y họcđục (tiếng)giá thị phần đều đềumờ nhạtdull butterdầu đụcdull goodshàng ếdull marketthị trường ế ẩmdull marketthị ngôi trường tiêu điềudull marketthị ngôi trường trầm trệdull marketthị trường im tĩnhdull seasonmùa ế hàngdull tipsnụ đụcdull tradebuôn bán trì trệ
*

*

*

dull

Từ điển Collocation

dull adj.

VERBS appear, be, look, seem, sound | become, get The work gets a bit dull at times. | make sth The long lectures made the afternoon dull. | find sth

ADV. deadly, extremely, stupefyingly, very The film was long & deadly dull. | a bit, a little, fairly, pretty, rather, somewhat | disappointingly

Từ điển WordNet


v.

make dull in appearance

Age had dulled the surface

become dull or lusterless in appearance; đại bại shine or brightness

the varnished table đứng top dulled with time

make less lively or vigorous

Middle age dulled her appetite for travel

adj.

lacking in liveliness or animation

he was so dull at parties

a dull political campaign

a large dull impassive man

dull days with nothing lớn do

how dull & dreary the world is

fell back into one of her dull moods

emitting or reflecting very little light

a dull glow

dull silver badly in need of a polish

a dull sky

(of color) very low in saturation; highly diluted

dull greens và blues

not keenly felt

a dull throbbing

dull pain

not having a sharp edge or point

the knife was too dull khổng lồ be of any use

blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so exhausted she was dull khổng lồ what went on about her"- Willa Cather


Xem thêm: Pplns Là Gì - Pps So Với Fpps Và Pplns

English Synonym & Antonym Dictionary

dulls|dulled|dulling|duller|dullestsyn.: blunt boring dingy dreary dry flat gray inactive slow sluggish stupid uninteresting bright keen sharp vivid