Để củng rứa về quan niệm và kiến thức và kỹ năng về vecto và quan hệ vuông góc trong không gian, jenincity.com xin share với các bạn bài: bài tập Ôn tập chương 3 thuộc phần hình học lớp 11. Với câu hỏi và những bài tập có lời giải chi tiết, mong muốn rằng đây đang là tài liệu hữu ích giúp chúng ta học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. CÂU HỎI

Câu 1: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

a) hai tuyến phố thẳng biệt lập cùng vuông góc cùng với một khía cạnh phẳng thì chúng tuy vậy song

b) hai mặt phẳng rành mạch cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thì chúng tuy nhiên song

c) phương diện phẳng ((α)) vuông góc với mặt đường thẳng (b) mà (b) vuông góc với đường thẳng (a), thì (a) tuy vậy song cùng với ((α))

d) nhị mặt phẳng phân minh cùng vuông góc cùng với một mặt phẳng thì chúng tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Giải bài tập hình học 11 chương 3

e) hai đường thẳng thuộc vuông góc cùng với một con đường thẳng thì chúng song song.

Câu 2: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

Trong các khẳng định sau đây, điều làm sao đúng?

a) khoảng cách của hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau là đoạn ngắn nhất trong số đoạn thẳng nối nhì điểm bất kỳ nằm trên hai tuyến đường thẳng ấy cùng ngược lại.

b) qua 1 điểm tất cả duy tốt nhất một khía cạnh phẳng vuông góc với mặt phẳng mang đến trước.

c) qua 1 đường thẳng bao gồm duy tuyệt nhất một khía cạnh phẳng vuông góc cùng với một mặt phẳng khác mang đến trước.

d) Đường thẳng nào vuông góc đối với cả hai mặt đường thẳng chéo cánh nhau cho trước là con đường vuông góc chung của hai tuyến đường thẳng đó.

Câu 3: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), cạnh (SA) bằng (a) và vuông góc với khía cạnh phẳng ((ABCD)).

a) chứng tỏ rằng tư mặt bên của hình chóp là phần đông tam giác vuông.

b) phương diện phẳng ((α)) đi qua (A) cùng vuông góc cùng với cạnh (SC) lần lượt giảm (SB, SC) và (SD) tại (B’, C’) với (D’). Chứng minh (B’D’) song song với (BD) và (AB’) vuông góc với (SB).

Câu 4: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

Hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a) và có góc (widehat BAD = 60^0). Call (O) là giao điểm của (AC) cùng (BD). Đường thẳng SO vuông góc với phương diện phẳng (ABCD) và (SO = 3a over 4) . Hotline (E) là trung điểm của đoạn (BC) cùng (F) là trung điểm của đoạn (BE).

a) chứng tỏ mặt phẳng ( (SOF)) vuông góc với mặt phẳng ((SBC))

b) Tính các khoảng cách từ (O) với (A) mang đến mặt phẳng ((SBC))

Câu 5: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

ứ diện (ABCD) có hai mặt (ABC) và (ADC) bên trong hai phương diện phẳng vuông góc với nhau. Tam giác (ABC) vuông trên (A) có (AB = a, AC = b). Tam giác (ADC) vuông trên (D) tất cả (CD = a).

a) chứng tỏ các tam giác (BAD) cùng (BDC) số đông là tam giác vuông

b) hotline (I) với (K) lần lượt là trung điểm của (AD) và (BC). Minh chứng (IK) là đoạn vuông góc bình thường của hai đường thẳng (AD) cùng (BC).

Câu 6: Trang 122 - SGK Hình học 11

Cho khối lập phương ABCD.A"B"C"D" cạnh a.

a) chứng minh BC" vuông góc với phương diện phẳng (A"B"CD)

b) xác định và tính độ lâu năm đoạn vuông góc phổ biến của AB" và BC".

Câu 7: Trang 122 - SGK Hình học tập 11

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy hình hoi $ABCD$ cạnh $a$ tất cả góc $widehatBAD=60^0$ với $SA=SB=SD=fracasqrt32$

a) Tính khoảng cách từ $S$ mang đến mặt phẳng $(ABCD)$ và độ lâu năm cạnh $SC$.

b) chứng minh mặt phẳng $(SAC)$ vuông góc với khía cạnh phẳng $(ABCD)$

c) hotline $varphi $ là góc thân hai mặt phẳng $(SBD)$ với $(ABCD)$. Tính $tanvarphi $


Câu 1: Trang 121 - SGK Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

a) hai tuyến phố thẳng rành mạch cùng vuông góc cùng với một mặt phẳng thì chúng tuy nhiên song

b) nhị mặt phẳng sáng tỏ cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thì chúng tuy nhiên song

c) phương diện phẳng ((α)) vuông góc với con đường thẳng (b) mà (b) vuông góc với mặt đường thẳng (a), thì (a) tuy vậy song cùng với ((α))

d) hai mặt phẳng minh bạch cùng vuông góc cùng với một mặt phẳng thì chúng song song.

e) hai đường thẳng thuộc vuông góc với một mặt đường thẳng thì chúng song song.


Câu 2: Trang 121 - SGK Hình học tập 11

Trong các khẳng định sau đây, điều làm sao đúng?

a) khoảng cách của hai đường thẳng chéo cánh nhau là đoạn ngắn nhất trong số đoạn trực tiếp nối nhị điểm bất kỳ nằm trên hai tuyến phố thẳng ấy và ngược lại.

b) sang một điểm có duy độc nhất một khía cạnh phẳng vuông góc với phương diện phẳng đến trước.

c) qua một đường thẳng có duy nhất một khía cạnh phẳng vuông góc với một khía cạnh phẳng khác mang lại trước.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 155 Phép Cộng Các Số Trong Phạm Vi 100 000

d) Đường thẳng làm sao vuông góc với cả hai đường thẳng chéo nhau mang lại trước là con đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.