Bài tập 1- Trang 100-SGK Giải tích 12: bài xích 1. Nguyên hàm. 1.Trong những hàm số bên dưới đây, hàm số nào là 1 trong nguyên hàm của hàm số còn lại?

Bài 1.Trong các hàm số bên dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a) (e^-x) với (- e^-x); b) (sin2x) với (sin^2x) 

c) ((1-frac2x)^2e^x)  và ((1-frac4x)e^x)

*
:

a) (e^-x) và (- e^-x) là nguyên hàm của nhau, vì:

((e^ – x)’= e^ – xleft( – 1 ight)= – e^ – x) với (( – e^ – x)’ = left( – 1 ight)( – e^ – x) = e^ – x)Quảng cáo

b) (sin^2x) là nguyên hàm của (sin2x), vì:

(left( sin^2x ight)" m = m 2sinx.left( sinx ight)’ = 2sinxcosx = sin2x)

c) ((1-frac4x)e^x) là một nguyên hàm của ((1-frac2x)^2e^x) vì:

(((1-frac4x)e^x)’) = (frac4x^2e^x+(1-frac4x)e^x)  = (left (1-frac4x+frac4x^2 ight )e^x) = ((1-frac2x)^2e^x)


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 24 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 24. Các giá trị tương xứng của nhị đại lượng x với y được cho trong bảng sau:
Bài tiếp theoBài 25 trang 64 sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 25. Mang lại hàm số
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12: bài xích 1. Nguyên hàm
Câu hỏi 2 trang 93 Giải tích lớp 12: Hãy tìm kiếm thêm hầu như nguyên hàm khác của các hàm số nêu vào Ví dụ...

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên hàm sgk trang 100


Câu hỏi 3 trang 93 Giải tích 12: Hãy chứng minh Định lý 1.
Câu hỏi 4 trang 95 Giải tích lớp 12: Hãy chứng tỏ Tính chất 3.
Câu hỏi 5 trang 96 Giải tích lớp 12:
Câu hỏi 6 trang 98 Giải tích 12: bài bác 1. Nguyên hàm
Mục lục môn Toán 12


Xem đầy đủ: Toán lớp 12


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 32.12 trang 92 SBT đồ Lý 12: Hãy tính xem một phôtôn ánh nắng phát quang quẻ ứng với bao nhiêu phôtôn
Hãy tính xem một phôtôn ánh nắng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.. Bài xích 32.12 trang 92 Sách bài...
Soạn bài bác Tiếng hát con tàu trang 142 SGK Văn 12 tập 1 – Văn lớp 12
Tiếng hát nhỏ tàu - Chế Lan Viên - Soạn bài xích Tiếng hát bé tàu trang 142 SGK Ngữ Văn 12 tập 1. Hình...
Bài 2.29 trang 116 SBT Giải tích 12: Hãy so sánh x cùng với 1, biết rằng:
Hãy so sánh x với 1, biết rằng. Bài bác 2.29 trang 116 Sách bài bác tập (SBT) Giải tích 12 - bài bác 4. Hàm số...
Câu 4.28 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: chứng tỏ rằng nhì số phức liên hợp z và là hai...
Chứng minh rằng nhị số phức liên hợp z và là nhì nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số phức.....

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Hình Học 12 Sgk Hình Học 12, Giải Bài Tập Trang 25, 26 Sgk Hình Học 12


Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: hứng minh rằng d1 và d2 thuộc thuộc một mặt phẳng
Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz, cho hai tuyến phố thẳng:a)...