Bạn đang xem: Giải bài tập phép tịnh tiến

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong phương diện phẳng cho vector (overrightarrow v ). Phép trở thành hình trở thành mỗi điểm M thành M’ sao để cho (overrightarrow MM" = overrightarrow v ) được hotline là phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ).

Kí hiệu (T_overrightarrow v )

Ta có: (T_overrightarrow v left( M ight) = M" Leftrightarrow overrightarrow MM" = overrightarrow v )

2. Nhận xét

Phép tịnh tiến theo vector – không là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho (overrightarrow v = left( a;b ight)) và phép tịnh tiến (T_overrightarrow v )

(Mleft( x;y ight) o M" = T_overrightarrow v left( M ight) = left( x";y" ight)) thì (left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + aendarray ight.)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản nghịch hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được ân cần


nội dung bài viết mới độc nhất


*

Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Get Off & Drop Off Nghĩa Là Gì? Drop Off Là Gì

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia 2021