ÔN TẬP CHƯƠNG I1. A. Hàm số’ y = cos3x có phải là hàm số’ chẵn không? trên sao?I 71b. Hàm sô y = rã X +I 5có cần là số lẻ không? tại sao?Giảiy = f(x) = cos3x là hàm số’ chẵn vì:TXĐ: D = RVx G D ta có: -xe DXét: f (-x) = cos(-3x) = COSJX = f (x) Vx e Dy = f(x) = tanl X + ý I không hẳn là hàm sô lẻ vì:f(-x) = rã -x+-^|^tan -X -y J = -f(x) Vx ẹ Dsinx, tìm hầu như giá trị của X trên đoạn,71 )Căn cứ vào đồ dùng thị hàm số’ y =- —;2ti để hàm số’ đó: 2a. Nhấn giá trị bằng -1b. Nhận giá trị âm.Giảia. Phụ thuộc vào đồ thị hàm số’, ta thấy bên trên đoạn3n;2k, nhằm hàm sốsinx nhận giá trị bằng -1 thì X = --- với X =b. Đồ thị y = sinx nhận quý giá âm trên đoạn371 -,, , . ,- — ;2n trong các khoang(-71,0) và (ĩt, 271) .Tìm giá chỉ trị lớn nhất của những hàm số sau:a. Y = ự2(l + cosx) +1 b. Y = 3sin X- — -2.I 6Giảia. Y = ự2(l + cosx) +1Ta có:cosx l + cosx2(l + cosx)y^3 =>ynm=3 «cosx = l X = k27t (k G Z)í7t >b. Y = 3sin X--7 -2I6 JHàm số yo • í 71 o3sin X-— -2l 6/đạt giá trị lớn số 1 bằng 1 khi71... 711 / " -I /„ 71sin X--7 =1 (vì-1 X = y + k2ĩĩ (keZ)4. Giải những phương trình sau:a. Sin(x + l) =b. Sin 2x = —2^^.2 Xc. Cot --271d. Tung --7- + 12X112GiảiX +1 = arcsin-ậ + k27ĩX = arcsinf--l + k27r32X +1 = 71 - arcsin — + k27ĩ2X - 7T -1 - arcsin + k27i3b. Sin22x = 42sin2x -2 _ 7Ĩ— = sin —224sin2x = -V2 _ . —— = sin22x = TC - — + k27i42x = --^ + k27i42x = ĩĩ + + k2ĩi471 , ,X = ±-- + k7I8_ 37C , . _8_ 571 . _X = — + k7l8_ X 1 cot — = -7- cot —3c.7T= cot3 l 3|=Ị + k7T34=“?+kĩĩl2 3X = -^ + k27ĩX -- + k27T3d.tan Ị -^- + 12x1123 = tan -^- + 12x = -^ + k7ĩ(keZ)123 v 757T , . 12x = --^- + k7i125. Giải những phương trình sau:2cos2x - 2cosx + 1 = 025sin2x +15sin2x + 9cos2x = 252sinx +C0SX = 1sinx +1,5cotx = 0a.b.c.d.Giải(1)a. 2cos2x-3cosx + 1 = 0Đặt: t = cosx với đk -1 Nghiệm âm lớn nhất X =4Chọn giải đáp B.5. Phương trình 2tanx - 2cotx - 3 = 0 có số nghiệm thuộc khoảng chừng ( ìiÀ.l 2 JA. 1.B. 2.c. 3.D. 4.Giải2tanx-2cotx-3 = 0 (1)Điều kiện:sin X 0cos X * 0712_ x , 1Vì tanxcosx = 1 buộc phải cotx = —-—tanx = 2X = arctan2 + k7itanx = -7-2X = arctan+ k7itanxChọn lời giải c.


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 chương 1

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Là Gì, Please Wait

Giải bài bác tập Đại số với Giải tích 11

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCChương II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤTChương III. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂNChương IV. GIỚI HẠNChương V. ĐẠO HÀM

jenincity.com

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học sinh và cô giáo tham khảo, giúp các em học tốt, cung ứng giải bài bác tập toán học, đồ vật lý, hóa học, sinh học, giờ anh, lịch sử, địa lý, soạn bài xích ngữ văn.