c) (left( 1 - frac2x ight)^2e^x) và (left( 1 - frac4x ight)e^x)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 100

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) sử dụng định nghĩa: Hàm số (F(x)) được gọi là nguyên hàm của hàm số (f(x)) nếu (F"(x)=f(x)) với tất cả (x) thuộc tập xác định.

+) Sử dụng những công thức tính đạo hàm của các hàm cơ bản: ( left( e^u ight)" = u"e^u;;;left( sin u ight)" = u"cos u....)


Lời giải bỏ ra tiết

a) (e^-x) và (- e^-x) là nguyên hàm của nhau, vì:

((e^ - x)"= e^ - xleft( - 1 ight)= - e^ - x) với (( - e^ - x)" = left( - 1 ight)( - e^ - x) = e^ - x)

b) (sin^2x) là nguyên hàm của (sin2x), vì:

(left( sin^2x ight)" m = m 2sinx.left( sinx ight)" \= 2sinxcosx = sin2x)

c) (left( 1 - frac4x ight)e^x) là một trong nguyên hàm của (left( 1 - frac2x ight)^2e^x) vì:

(left( left( 1 - frac4x ight)e^x ight)^prime = frac4x^2e^x + left( 1 - frac4x ight)e^x = left( 1 - frac4x + frac4x^2 ight)e^x = left( 1 - frac2x ight)^2e^x.)

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 46 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 154 Ôn Tập Về Đo Diện Tích, Toán Lớp 5 Trang 154

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.