Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 24, 25 giúp những em học sinh lớp 8 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài bác 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 bài 9

thông qua đó, những em sẽ biết cách giải toàn thể các bài tập của bài bác 9 Chương một phần Đại số vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài tập Toán 8 tập 1 bài 9 Chương I: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Giải bài bác tập Toán 8 trang 24 tập 1Giải bài tập Toán 8 trang 25 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương pháp

1. Phương pháp: Ta tìm phía giải bằng cách đọc kỹ đề bài xích và rút ra nhấn xét để áp dụng các phương thức đã biết: để nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm những hạng tử và phối hợp chúng nhằm phân tích nhiều thức thành nhân tử.

2. Chú ý: Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử phổ biến thì ta nên được sắp xếp nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc để nhiều thức trong ngoặc đơn giản dễ dàng hơn rồi mới thường xuyên phân tích đến kết quả cuối cùng.


Giải bài xích tập Toán 8 trang 24 tập 1

Bài 51 (trang 24 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


Gợi ý đáp án:

a) x3 – 2x2 + x = x(x2 – 2x + 1) = x(x – 1)2

b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2 = 2(x2 + 2x + 1) – 2y2

= 2<(x + 1)2 – y2>

= 2(x + 1 – y)(x + 1 + y)

c) 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – (x2 – 2xy + y2) = 16 – (x – y)2 =42 – (x – y)2


= (4 – x + y)(4 + x – y)

Bài 52 (trang 24 SGK Toán 8 Tập 1)

Chứng minh rằng (5n + 2)2 – 4 phân chia hết mang đến 5 với mọi số nguyên n.

Gợi ý đáp án:

Ta có: (5n + 2)2 – 4 = (5n + 2)2 – 22

= (5n + 2 – 2)(5n + 2 + 2)

= 5n(5n + 4)

Vì 5 chia hết 5 nên 5n(5n + 4) phân chia hết 5 ∀n ∈ Z.

Bài 53 (trang 24 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 3x + 2;

(Gợi ý: Ta không vận dụng ngay các phương thức đã học để phân tích mà lại nếu bóc hạng tử -3x = – x – 2x thì ta gồm x2 – 3x + 2 = x2 – x – 2x + 2 và từ đó dễ dàng phân tích tiếp.

Cũng bao gồm thể bóc tách 2 = – 4 + 6, khi ấy ta có x2 – 3x + 2 = x2 – 4 – 3x + 6, từ đó dễ dàng phân tích tiếp)

b) x2 + x – 6;

c) x2 + 5x + 6.

Xem thêm: Ac Servo Drive Là Gì Chú Thích Servo Drive Là Gì,, Dat Technology

Gợi ý đáp án:

a) x2 – 3x + 2 = a) x2 – x – 2x + 2 = x(x – 1) – 2(x – 1) = (x – 1)(x – 2)

Hoặc x2 – 3x + 2 = x2 – 3x – 4 + 6

= x2 – 4 – 3x + 6

= (x – 2)(x + 2) – 3(x -2)

= (x – 2)(x + 2 – 3) = (x – 2)(x – 1)

b) x2 + x – 6 = x2 + 3x – 2x – 6

= x(x + 3) – 2(x + 3)

= (x + 3)(x – 2).

c) x2 + 5x + 6 = x2 + 2x + 3x + 6

= x(x + 2) + 3(x + 2)

= (x + 2)(x + 3)

Giải bài xích tập Toán 8 trang 25 tập 1: Luyện tập

Bài 54 (trang 25 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử: