- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: tính chất cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ những phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Quý hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: đến hai phân thức
*
. Rất có thể chọn mẫu thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? trường hợp được thì chủng loại thức bình thường nào dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể lựa chọn mẫu thức chung là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn chủng loại thức bình thường là 12x2y3z đơn giản hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 42: Quy đồng mẫu thức hai phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức thông thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức thứ nhất với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) buộc phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức sản phẩm công nghệ hai cùng với x:


*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng mẫu mã thức nhì phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu thức chung là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) buộc phải phải nhân cả tử và chủng loại của phân thức thiết bị hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) lựa chọn mẫu thức chung đơn giản và dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) chọn mẫu thức chung đơn giản nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ chủng loại thức thông thường là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích các mẫu thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ lỡ bước này nếu đã quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi dấu với những phân thức nhằm tìm chủng loại thức chung thuận tiện hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đã quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử nhằm tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Xe Máy Chuyên Dùng Là Gì ? Có Được Tham Gia Giao Thông? Được Sử Dụng Khi Nào

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể làm lơ bước này nếu sẽ quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. đến hai phân thức:

*

Khi quy đồng mẫu thức, chúng ta Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đối chọi giản! MTC = x – 6”. Đố em biết các bạn nào đúng?

Lời giải:

Cả đôi bạn trẻ đều làm cho đúng.

– các bạn Tuấn trực tiếp đi tìm kiếm mẫu thức bình thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– các bạn Lan rút gọn gàng phân thức trước khi đi tìm kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* nhận xét: Ta đề xuất rút gọn hoàn toàn các phân thức trước lúc quy đồng để việc quy đồng gọn gàng hơn.

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức của nhì phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử nhằm tìm mẫu mã thức phổ biến

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức chung = x2 – 1

Quy đồng mẫu mã thức:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang lại hai phân thức:

*

Để chứng minh rằng hoàn toàn có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 rất có thể làm chủng loại thức bình thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân chia hết cho mẫu thức của từng phân thức sẽ cho.