Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 bài 120 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Có 9345 viên gạch xếp phần đông vào 3 lò nung. Hỏi từng lò gồm bao nhiêu viên gạch men ?
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 trang

1. Gồm 9345 viên gạch xếp đầy đủ vào 3 lò nung. Hỏi từng lò gồm bao nhiêu viên gạch ốp ?

2. Trong một nhà máy sản xuất người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng gồm 1020 gói mì. Hỏi vào 8 thùng gồm bao nhiêu gói mì ?

3. Lập việc theo cầm tắt sau rồi giải việc đó :

Tóm tắt

8 tấm vải vóc : 800m

5 tấm vải vóc : … m ?

4. Tính quý giá của biểu thức :

a. 3620 : 4 ⨯ 3 =

b. 2070 : 6 ⨯ 8 =

Giải:

1. Tóm tắt

*

Bài giải

Số viên gạch có trong những lò là :

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số : 3115 viên

2. Cầm tắt

*

Bài giải

Số gói mì có trong những thùng là :

1020 : 5 = 204 (gói)

Số gói mì tất cả trong 8 thùng là :

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số : 1632 gói

3.

Bài toán : 8 tấm tấm vải nhiều năm 800m. Hỏi 5 tấm vài dài từng nào mét

Tóm tắt

*

Bài giải

Một tấm vải lâu năm số mét là:

800 : 8 = 100 (m)

5 tấm vải nhiều năm số mét là:

5 x 100 = 500 (m)

Đáp số: 500m vải.

4. a. 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

= 2715

b. 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

= 2760

jenincity.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 86 Chia Cho Số Có 3 Chữ Số Có Ba Chữ Số, Toán Lớp 4 Trang 86 Chia Cho Số Có Ba Chữ Số

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com