815: ..................................................................................................................................... 

5455: ................................................................................................................................... 

65505: ................................................................................................................................. 

5125085: .............................................................................................................................. 

95005125: ............................................................................................................................ 

545005875: .......................................................................................................................... 

Bài 2: 

a) trong các 987 406

Chữ số chín ở sản phẩm …………… , có mức giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở sản phẩm …………… , có giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở mặt hàng …………… , có mức giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

b) trong số 637 128, chữ số có mức giá trị lớn số 1 là …… , chữ số có giá trị nhỏ xíu nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, nhì mươi lăm nghìn, chín 1-1 vị: ……………………

b) nhì mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy đơn vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, tứ triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một solo vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, tư chục, hai đối chọi vị: ……………………

e) bốn chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm và năm đối kháng vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp các số:

1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo thiết bị tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo trang bị tự bớt dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) đến 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 4 học kì 1 hay nhất

Viết số từ nhiên bé nhỏ nhất trường đoản cú 7 chữ số trên : …………………

Viết số tự nhiên lớn độc nhất từ 7 chữ số trên : …………………

b) Số nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau: …………………

c) Số lẻ nhỏ dại nhất gồm 5 chữ số khác nhau: …………………

d) Số lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác nhau: …………………

e) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bởi 10 : …………………

f) Số bé bỏng nhất có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 14 : …………………

g) Số bé xíu nhất gồm 4 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 15 : …………………

Bài 6: Viết toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số cơ mà tổng những chữ số của từng số bởi 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1: Đổi đối chọi vị

2 tấn 385 kilogam = …………… kg

9 tấn 79 kilogam = …………… kg

15 tấn 8 kg = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kg = ……… tấn ……… kg

9506 kg = ……… tạ ……… kg

865 kilogam = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kilogam ……… g

12375 dag = ……… kilogam ……… dag

25005 g = ……… kg ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kilogam = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 3 tấn 280 kilogam + 5t 890 kg = ...................................................................................... 

b) 5 tạ 34 kg – 3 tạ 56 kg = .............................................................................................. 

c) 3 kg 245 g – 2 kilogam 347 g = ............................................................................................ 

d) 3 tấn 4 tạ ´ 3 = ........................................................................................................... 

e) 5 tấn 3 tạ : 2 = ............................................................................................................ 

f) 3 tấn 4 tạ + 5 tấn 6 tạ + 4 tấn 2 tạ = .............................................................................. 

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5 tấn 9 tạ = .............................................................................. 

h) 34 tấn 3 yến – 16t 7 yến = ..................................................................................... 

i) 5 kg 3 hg + 4 kg 4 hg – 3 kg 9 hg = ............................................................................. 

j) 3 kilogam 2 g ´ 5 : 2 = ........................................................................................................ 

Bài 3: >

9kg 45dag … 945dag

5hg 9g … 590g

7000g … 6kg

3 tạ 9kg … 390kg

3 tấn 9 tạ … 3900kg

15 tấn 8 tạ … 158 tạ

32 tạ 9kg … 3290kg

7hg 9g … 709g

7hg 8dag … 80dag

6kg 8g … 6080g

8300g … 8kg 3hg

3 tấn 9 yến … 3090 kg

3 tạ 9 yến … 309kg

5 tấn 81hg … 5810kg

34kg 8g = 3408g

52 yến 7kg … 527kg

Bài 4: Sắp xếp theo thiết bị tự từ nhỏ tuổi đến lớn:

128 kilogam ; 2345 g ; 23 dag ; 1 tấn ; 17834 hg ; 2345 kilogam ; 6724 yến

……………………………………………………………………………………………………

2456 kg ; 9073564 g ; 567982 dag ; 4 tấn ; 47890 hg ; 234465 kg ; 465789 yến

……………………………………………………………………………………………………

ĐO THỜI GIAN

Bài 1: Đổi đơn vị đo thời gian

180 giây = …………… phút

4 ngày = …………… giờ = …………… phút = …………… giây

1/2 ngày = …………… giờ ; 1/3 ngày = …………… giờ

3 giờ đôi mươi phút = …………… phút = …………… giây

4 giờ 35 phút = …………… phút = …………… giây

2 phút 7 giây = …………… giây ; 1/4 phút = …………… giây

1/5 tiếng = …………… phút = …………… giây

5 ngày 13 tiếng = …………… giờ đồng hồ = …………… phút

4 núm kỉ = …………… năm ; 1/5 thế kỉ = …………… năm

1/25 rứa kỉ = ……… năm ; 2 vậy kỉ rưỡi = ………… năm ; 3 cầm kỉ 3 năm = ……… năm

Bài 2: >

1/2 ngày … 10 giờ

10 giây … 1/3 phút

1/3 giờ đồng hồ … 15 phút

4 ngày … 70 giờ

72 giờ đồng hồ … 3 ngày

1/5 cố kỉ … 25 năm

3 giờ 7 phút … 200 phút

 

Bài 3: Sắp xếp theo đồ vật tự từ mập đến nhỏ:

7484 giờ ; 299 ngày ; 374788 phút ; 28710000 giây

……………………………………………………………………………………………………

480 giờ ; 20 ngày ; 28805 phút ; 1728240 giây

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: 

Năm

870

982

1001

1426

1790

1990

2000

2018

Thuộc cố gắng kỉ

IX

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Đ/S?

a) nuốm kỉ XI bước đầu từ năm 1001 cho đến khi kết thúc năm 1100 …

b) chũm kỉ VI bước đầu từ năm 601 đến hết năm 700 …

c) Năm 1562 thuộc cầm kỉ XV …

d) Năm 1812 thuộc cụ kỉ XIX …

e) nuốm kỉ XIII kéo dãn dài từ năm 1201 đến năm 1300 …

ĐO DIỆN TÍCH: dm2, m2

Bài 1: Đổi đối chọi vị:

7m2 = ………… cm2

21m2 = ………… dm2

4m2 132cm2 = ………… cm2

3405dm2 = ………… mét vuông ………… dm2

65 000cm2 = ………… dm2

340 000cm2 = ………… m2

1200dm2 = ………… m2

30 000 cm2 = ………… m2

2m2 780cm2 = ………… cm2

40m2 15dm2 = ………… dm2

12 500 000cm2 = ………… m2

1/5 m2 = ………… cm2

Bài 2: Đ/S?

50m2 = 500dm2 …

5m2 6dm2 = 560dm2 …

70 000dm2 = 700m2 …

26m2 31dm2 = 26031 dm2 …

52 000dm2 = 520m2 …

10m2 7dm2 = 1007dm2 …

18m2 18dm2 = 1818dm2 …

408dm2 = 40m2 8dm2 …

Bài 3: >

41m2 19dm2 … 409dm2

30m2 6dm2 … 3060dm2

5dm2 9cm2 … 509cm2

300m2 6dm2 … 3006dm2

90 000cm2 … 90m2

8012cm2 … 8dm2 12cm2

3940dm2 … 39m2 40dm2

2009cm2 … 21dm2

 

TRUNG BÌNH CỘNG

TBC của 1 dãy số lẻ biện pháp đều bởi số chính giữa dãy số đó, hoặc TBC của 2 số đầu và cuối dãy. TBC của một dãy số chẵn biện pháp đều bằng TBC của 2 số trọng điểm hoặc 2 số đầu và cuối dãy.

Bài 1: Tìm vừa đủ cộng của những số sau:

a) 2009 cùng 875 : .............................................................................................................. 

b) 210 ; 916 và 428: ........................................................................................................ 

c) 932 ; 1016 ; 3825 ; 2011: ............................................................................................ 

d) 2 ; 4; 6; … ; 96; 98: .................................................................................................... 

e) 1; 2; 3 ; … ; 2010 ; 2011:............................................................................................. 

f) 0 ; 2; 4 ; … ; 2008 ; 2010 :........................................................................................... 

g) 1 ; 3; 5 ; 7; … ; 2009 ; 2011 :....................................................................................... 

h) 3 ; 7 ; 11 ; … ; 95 ; 99 ; 103: ....................................................................................... 

Bài 2: Trung bình cùng của nhị số là số lớn nhất có 4 chữ số, 1 trong hai số là số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Search số còn lại.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trung bình cùng của ba số là 998, số đầu tiên là 817, số thứ hai là 916. Kiếm tìm số thứ 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trung bình cùng của bố số là số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau. Số đầu tiên là số nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau. Số máy hai là số lớn số 1 có 4 chữ số. Kiếm tìm số thứ 3. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Bài 5: Biết tuổi mức độ vừa phải của 30 học viên trong 1 lớp học tập là 10 tuổi. Giả dụ tính cả cô giáo nhà nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học sinh sẽ là 11 tuổi. Hỏi cô giáo từng nào tuổi?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Có 9 xe ô tô cùng tham gia vận chuyển một số hàng hóa, trong số ấy có 6 xe đi trước mỗi xe chở 45 tạ với xe đi sau mỗi xe chở 36 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở từng nào tạ hàng?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bởi 975.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2, 3 CHỮ

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

m : 5 + n ´ 6, với m = 9785, n = 8

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – 3675 : b với a = 5610, b = 5

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

m – n : p , với m = 97685, n = 128, p = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

2745 : a + 3648 : b với a = 5, b = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – b ´ c, với a = 70402, b = 213, c = 125

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………. 

m ´ n : phường , cùng với m = 248, n = 36, p. = 9

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU

Bài 1: Tìm hai số có tổng bởi 345 cùng hiệu bởi 45.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm nhì số biết trung bình cùng của chúng bằng 128 và số to hơn số bé nhỏ 68 đối kháng vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: ngôi trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học tập sinh, biết số học viên nam nhiều hơn số học sinh nữ 48 bạn. Tính số học sinh nam, số học viên nữ của trường.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hồng với Hà có tất cả 89 con tem, ví như Hồng cho Hà 5 nhỏ tem thì Hồng vẫn nhiều hơn nữa Hà 3 nhỏ tem. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu con tem?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: cho 1 hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 256cm, biết chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 14cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi con gái 20 tuổi thì bà mẹ 45 tuổi. Tính tuổi 2 bà mẹ con hiện nay. Biết bây chừ biết tổng số tuổi của hai người mẹ con là 41 tuổi.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: search 3 số chẵn liên tục biết tổng của 3 số chính là 738.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Tìm 3 số bao gồm tổng bằng 571, biết số thứ nhất lớn rộng số lắp thêm hai 15 đối chọi vị, nhưng lại bé dại hơn số thứ ba 28 đối kháng vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

HÌNH HỌC: GÓC NHỌN - TÙ - BẸT, ĐƯỜNG THẰNG tuy nhiên SONG - VUÔNG GÓC

Bài 1: 

*

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , ……

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc bẹt đỉnh …… cạnh …… , ……

Có …… cặp cạnh tuy vậy song, sẽ là …………………………………………………………….

Có …… cặp cạnh vuông góc, chính là ……………………………………………………………

Bài 2: 

*

Đoạn trực tiếp AB song song với những đoạn thẳng: 

…………………………………………………………

Có ………… góc vuông.

Đoạn thẳng CD vuông góc với những đoạn thẳng:

…………………………………………………………

CỘNG TRỪ NHÂN phân tách (NHÂN - chia CHO SỐ CÓ 2, 3 CHỮ SỐ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

102348 + 97254

…………………….

…………………….

…………………….

 

716345 – 123256

…………………….

…………………….

…………………….

 

341026 + 102348

…………………….

…………………….

…………………….

 

316012 – 95168

…………………….

…………………….

…………………….

 

127 ´ 32

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

 

402 ´ 134

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

314 ´ 115

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

1203 x 203

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

69564 : 68

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

105750 : 35

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

37968 : 112

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

138900 : 450

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

4027 ´ 401 ´ 132

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

516 ´ 103 – 26 497

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

750 ´ 235 : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

3168 + 36618 : 102

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

15083 – 3168 : 24

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

10535 : 43 ´ 12

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 3: Tìm x

x + 86 = 486 + 27

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

357 : (87 : x ) = 119

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

817 – x : 10 = 16

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

1200 : 24 – (17 – x ) = 38

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

274 + 162 : x = 328

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 30

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

x : 213 = 108 (dư 27)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

102600 : x = 95

……………………………………………

……………………………………………

 

710245 – x = 425321

……………………………………………

……………………………………………

x – 23649 = 105872

……………………………………………

……………………………………………

Bài 4: Tìm một trong những tự nhiên, hiểu được khi chia số đó đến số lớn số 1 có nhị chữ số khác nhau, ta được thương là số nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau và số dư là số to nhất rất có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Khi chia số tự nhiên và thoải mái a cho 112 thì thấy dư 79. Hỏi khi chia số a đến 56 thì thương đổi khác thế nào cùng số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi chia một trong những tự nhiên mang đến 24 thì được thương bởi 16 cùng số dư bởi 19. Hỏi số đó phân chia cho 8 thì được thương và số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm một vài biết rằng lấy số đó phân chia cho 82 thì được thương thông qua số dư, mặt khác số dư là số chẵn bự nhất trong các số dư hoàn toàn có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1: Tính bởi hai cách

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

2 ´ 307 ´ 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

728 ´ 452 + 548 ´ 728

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2475 : 5 + 1225 : 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

10269 : 9 – 936 : 9 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

DẤU HIỆU phân tách HẾT 2, 5, 9, 3

Bài 1: Trong những số 123 ; 1890 ; 2010 ; 5768 ; 12846

a) các số phân tách hết cho 2 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

b) những số phân chia hết cho 5 là:.............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

c) những số chia hết mang lại 3 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

d) các số phân tách hết cho 9 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

e) các số phân chia hết đến 2 và 5 là: ..................................................................................... 

Do ....................................................................................................................................... 

f) những số phân tách hết cho 2, 5 cùng 3 là: .................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

g) những số phân chia hết cho 2, 5, 3 và 9 là: .............................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

Bài 2: Đ / S ?

a) Số đồng thời phân chia hết đến 2 với 5 gồm chữ số tận thuộc là 5 …

b) Số phân tách hết đến 9 thì cũng chia hết mang đến 3 …

c) Số phân tách hết cho 3 thì cũng phân tách hết mang đến 9 …

d) Số phân chia hết đến 2 và 5 thì cũng chia hết đến 10 …

e) Số phân chia hết mang lại 10 thì cũng đồng thời phân chia hết mang đến 2 và 5 …

f) Số phân tách hết cho 2 và 3 thì cũng phân chia hết mang đến 6 …

g) Số phân tách hết cho 6 thì cũng đồng thời phân tách hết mang đến 2 với 3 … 

Bài 3: Cho tứ chữ số: 0 ; 5 ; 4 ; 9

Hãy lập các số tất cả 3 chữ số không giống nhau:

a) phân tách hết mang lại 2............................................................................................................. 

b) chia hết đến 3............................................................................................................. 

c) phân chia hết mang đến 9............................................................................................................. 

d) phân chia hết cho 2 và 5...................................................................................................... 

Bài 4: Tìm các số bao gồm 3 chữ số 83a vừa lòng điều khiếu nại sau:

a) chia hết mang lại 2 ............................................................................................................ 

b) phân tách hết mang lại 5............................................................................................................. 

c) phân chia hêt cho tất cả 2 cùng 5 ................................................................................................. 

d) phân chia hết mang lại 3............................................................................................................. 

e) Không phân chia hết cho 2................................................................................................... 

f) phân chia cho 5 dư 2 .......................................................................................................... 

g) phân chia hết mang lại 2 và phân chia cho 5 dư 3 ................................................................................ 

h) chia hết mang lại 2 và 3 ..................................................................................................... 

i) phân tách hết đến 3 nhưng lại không chia hết cho 9 .................................................................. 

Bài 5: Điền số dư thích hợp vào ô trống:

 35637674645348549460455341142
: 2         
: 3         
: 5         
: 9         

Mở rộng

Nếu tất cả các số hạng vào một tổng, hiệu mà phần đông chia không còn cho một vài a thì tổng, hiệu này cũng chia hết đến a.

Nếu tổng, hiệu của tất cả các số dư của mỗi số vào tổng hiệu khi phân tách cho a nhưng mà cũng phân chia hết đến a thì tổng, hiệu đó phân tách hết cho a.

Hai số A cùng B khi phân chia cho a có cùng số dư thì hiệu nhị số đó phân tách hết mang lại a.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Thái Độ Và Hành Vi, Thái Độ Là Gì

Trong 1 tích , nếu có một thừa số phân tách hết cho a thì tích đó chia hết cho a.

Nếu số A chia hết đến a, số B chia hết mang lại b thì tích (A ´ B) chia hết đến tích (a ´ b)

*Bài 6: Không thực hiện phép tính, hãy tìm kiếm số dư trong mỗi trường hợp sau:

a) (186 + 1999 + 2010 + 3125 ) : 2 dư ........................................................................ 

b) (1959 – 186 + 2011 + 3017) : 2 dư .......................................................................... 

c) (315 + 1980 + 2010) : 5 dư ..................................................................................... 

d) (2010 – 195 + 3018) : 5 dư ..................................................................................... 

e) (180 + 1920 + 2011 + 5000) : 3 dư ......................................................................... 

f) (3186 – 279 + 1980 + 2000) : 3 dư .......................................................................... 

g) (486 + 1900 – 181 + 1986) : 9 dư............................................................................ 

h) (4185 – 207 + 2010 – 903) : 9 dư ............................................................................ 

*Bài 7: Thay a, b bằng các chữ số say mê hợp:

a) 324a4b đồng thời phân chia hết mang đến 2, 3 với 5: ...................................................................... 

b) 632ab đồng thời phân tách hết đến 2, 3 và 5: ........................................................................ 

c) 33aab đồng thời phân chia hết mang đến 2, 5 cùng 9: ........................................................................ 

d) 4a69b đồng thời chia hết mang đến 2, 5 cùng 9: ........................................................................ 

e) 4a69b đồng thời chia hết cho 2 với 9: ............................................................................ 

f) 17a8b đồng thời phân tách hết cho 5 cùng 9:............................................................................. 

g) 45a7b phân chia hết cho cả 2, 3, 5 cùng 9:

h) 2141a chia hết cho 6:................................................................................................... 

i) 2a4b phân tách hết đến 2 cùng 5 còn phân tách cho 3 dư 1: ............................................................... 

j) 2a4b phân chia hết mang đến 2 và 5 còn phân chia cho 9 dư 4: ............................................................... 

k) 2a4b phân chia hết cho 2 với 3 còn phân tách cho 5 dư 1:............................................................... 

l) 8a3b phân chia cho 2, 5 và 9 đầy đủ dư 1: ................................................................................. 

m) 8a3b chia hết mang lại 2 và 9 còn phân chia cho 5 dư 4:............................................................... 

n) 8a3b chia hết đến 2 còn phân tách cho 5 và 9 cùng dư 3: ...................................................... 

Bài 8: 

a) Số nhỏ dại nhất không giống 0 đồng thời phân tách hết đến 2, 3 với 5: ................................................ 

b) Số nhỏ dại nhất khác 1 mà phân tách cho 2, 3 cùng 5 tất cả cùng số dư là 1: .............................................. 

c) 7653 bao gồm chia hết cho 9 không? ………… còn nếu như không chia hết thì dư .................................... 

d) Số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số kiểu như nhau phân chia hết cho 2: .............................................................. 

e) Số lớn nhất có 4 chữ số phân chia hết mang đến 2: ………… ; mang lại 5: …………

f) Số lớn nhất có 4 chữ số phân chia hết mang đến 2 với 5: ........................................................................ 

g) Số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số chia hết mang lại 5 với 9: .........................................................................