Toán lớp 11 - Giải bài tập sgk Toán lớp 11 hay, bỏ ra tiết

Tuyển tập các bài giải bài bác tập Toán 11 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám đít nội dung sgk Toán lớp 11 giúp bạn học tốt môn Toán 11.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 11 hình học

*

Phần Đại số với Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng vào mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy nhiên song

Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong ko gian

Toán 11 bài 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác minh các giá trị của x trên đoạn <-π 3π/2> nhằm hàm số y = tanx:

a) dìm giá trị bởi 0;b) thừa nhận giá trị bằng 1;

c) Nhận cực hiếm dương;d) Nhận quý giá âm.

Trả lời

Dựa làm ra của thiết bị thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx đồ thị đối xứng nhau qua trục Oy.

Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác, Toán 11 Bài 1: Hàm Số Lượng Giác

Vì thế đồ thị của hàm số y = │sinx│là hợp của nhị phần vật thị (C1) và (C2) trong các số đó (C1) là trang bị thị hàm số y = sinx với sinx ≥ 0 và (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Vì đố thứ thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải các phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với phần đông giá trị làm sao của x thì giá chỉ trị của các hàm số y = sin3x với y = sinx bởi nhau?