Một kho có(4720 kg) muối, lần đầu đưa đi(2000kg) muối, lầnsau gửi đi(1700 kg) muối. Hỏi trong kho còn sót lại bao nhiêu ki-lô-gam muối hạt ? (giải thích bằng hai cách)

 


Hướng dẫn:

Cách 1:

Bước 1: Tính số muối hạt còn lại sau khoản thời gian chuyển đi(2000kg)lần đầu.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 105

Bước 2: Tính số muối bột còn lại sau thời điểm chuyểnđi(1700 kg) lần sau.

Cách 2:

Bước 1: Tính toàn bô muối đưa đi sau nhị lần.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 156 Sgk Toán 11 : Bài 3 Trang 156 Sgk Đại Số 11

Bước 2: Tính số muối bột còn lại sau khoản thời gian chuyển đi nhị lần.

Bài giải:

Cách 1:

Số muối bột còn lại sau thời điểm chuyển đi lần đầu tiên là:

(4720 - 2000 = 2720 , (kg))

Số muối còn lại sau thời điểm chuyển đi lần sau là:

(2720 - 1700 = 1020 , (kg) )

Đáp số:(1020kg)muối

Cách 2:

Số muối bột đã chuyển đi trong cả hai lần là:

(2000 + 1700 = 3700 , (kg))

Số muối hạt còn lại sau khi chuyển đi hai lần là:

(4720 - 3700 = 1020 , (kg))

Đáp số:(1020kg)muối


*

Tham khảo lời giải các bài tập rèn luyện trang 105 khác • Giải bài xích 1 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Tính nhẩm:(7000 - 2000 =... • Giải bài 2 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Tính nhẩm (theo... • Giải bài 3 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Đặt tính rồi tính:(a) ,,... • Giải bài 4 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Một kho có(4720...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số cho 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Luyện tập trang 105
• Giải bài bác 1 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 2 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 4 trang 105 - SGK Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số mang lại 10 000 Chương 4: những số mang đến 100 000 Chương 5: Ôn tập cuối năm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12