Có 1648 gói bánh được chia phần lớn vào 4 thùng. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu gói bánh ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta rước số gói bánh của 4 thùng phân tách cho 4.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 117

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Bài giải

Mỗi thùng tất cả số gói bánh là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.


Bài 3

Tìm (x) :

a) (x imes 2 = 1846) b) (3 imes x = 1578)

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta mang tích chia cho thừa số còn lại.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 11 Bài 4 Trang 156 Sgk Toán 11 : Bài 4 Trang 156 Sgk Đại Số 11

Lời giải chi tiết:

a) (x imes 2 = 1846)

(x= 1846 : 2)

(x= 923)

b) (3 imes x = 1578) 

(x = 1578 : 3)

(x = 526)

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.