(eqalign& a),,5 over 6 + 1 over 3 = 5 + 1 over 6 + 3 = 6 over 9 = 2 over 3; cr & b),,5 over 6 - 1 over 3 = 5 - 1 over 6 - 3 = 4 over 3; cr & c),,5 over 6 imes 1 over 3 = 5 imes 1 over 6 imes 3 = 5 over 18; cr & d),,5 over 6:1 over 3 = 1 over 3 imes 5 over 6 = 1 imes 5 over 3 imes 6 = 5 over 18 cdot cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc sau:

- muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhì phân số sau khi quy đồng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

- muốn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- muốn chia nhì phân số ta lấy phân số đầu tiên nhân cùng với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

Phép tính c) đúng.

Phép tính a), b) sai vì mong mỏi cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu mã số, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng chủng loại số.

Phép tính d) sai vì ao ước chia một phân số cho 1 phân số ta rước phân số trước tiên nhân cùng với phân số trang bị hai đảo ngược.


Bài 2


Video lí giải giải


Tính:

(eqalign& a),,1 over 2 imes 1 over 4 imes 1 over 6;,,, cr & b),,1 over 2 imes 1 over 4:1 over 6; cr & c),,1 over 2:1 over 4 imes 1 over 6 cdot cr )

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ bao gồm phép nhân với phép chia thì ta tính thứu tự từ trái quý phái phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) $frac12 imes frac14 imes frac16 = frac1 imes 1 imes 12 imes 4 imes 6 = frac148$

b) $frac12 imes frac14:frac16 = frac12 imes frac14 imes frac61 = frac1 imes 1 imes 62 imes 4 imes 1 = frac68 = frac34$

c) $frac12:frac14 imes frac16 = frac12 imes frac41 imes frac16 = frac1 imes 4 imes 12 imes 1 imes 6 = frac412 = frac13$

 


Bài 3


Video lý giải giải


Tính: 

(eqalign& a),,5 over 2 imes 1 over 3 + 1 over 4; cr & b),,5 over 2 + 1 over 3 imes 1 over 4; cr & c),,5 over 2 - 1 over 3:1 over 4 cdot cr )

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, tiến hành phép cộng, trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& a),,5 over 2 imes 1 over 3 + 1 over 4 = 5 over 6 + 1 over 4 = 10 over 12 + 3 over 12 = 13 over 12 cr & b),,5 over 2 + 1 over 3 imes 1 over 4 = 5 over 2 + 1 over 12 = 30 over 12 + 1 over 12 = 31 over 12 cr ) 

( displaystyle c),,5 over 2 - 1 over 3:1 over 4 = 5 over 2 - 1 over 3 imes 4 over 1 )

( displaystyle = 5 over 2 - 4 over 3 )( displaystyle= 15 over 6 - 8 over 6 = 7 over 6 ) 


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa xuất hiện nước. Lần trước tiên chảy vào ( displaystyle 3 over 7) bể, lần sản phẩm công nghệ hai tung vào thêm ( displaystyle 2 over 5) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa tồn tại nước?

Phương pháp giải:

- Coi bồn tắm khi đầy nước là (1) đơn vị.

- Tính số phần bể đã có nước = số phần nước tan vào bể lần đầu tiên (+) số phần nước rã vào bể lần lắp thêm hai.

- Số phần bể chưa tồn tại nước = (1-) số phần bể đã bao gồm nước.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Lần lắp thêm nhất: ( displaystyle 3 over 7) bể

Còn lại: .... Phần bể?

Bài giải

Coi bể nước khi đầy nước là (1) đối kháng vị.

Số phần bể bao gồm nước là:

( displaystyle 3 over 7 + 2 over 5 = 29 over 35) (bể)

Số phần bể còn sót lại chưa cất nước là: 

$1 - frac2935 = frac3535 - frac2935 = frac635$ (bể)

Đáp số: ( displaystyle6 over 35) bể.


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Một kho chứa (23; 450kg) cà phê. Lần đầu lôi ra (2710kg) cà phê, lần sau đem ra gấp hai lần đầu. Hỏi vào kho sót lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

Phương pháp giải:

- Tính số cà phê lôi ra lần sau = số cà phê lấy ra lần đầu ( imes; 2).

Xem thêm: Đề Toán Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3 Tính Giá Trị Của Biểu Thức (Tiếp Theo)

- Tính số cà phê mang ra hai lần = số cà phê mang ra lần đầu (+) số cà phê mang ra lần sau.