a) (dfrac23+dfrac45) b) (dfrac512+dfrac16) c) (dfrac34+dfrac56)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu mã số rồi cùng hai phân số sẽ quy đồng mẫu số.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 138

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac23+dfrac45=dfrac1015+dfrac1215=dfrac2215)

b) (dfrac512+dfrac16 = dfrac512+dfrac212= dfrac712)

c) (dfrac34+dfrac56= dfrac912+dfrac1012=dfrac1912)


Tính:

a) (dfrac235-dfrac113); b) (dfrac37-dfrac114) c) (dfrac56-dfrac34) 

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số rồi trừ nhị phân số đang quy đồng chủng loại số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac235-dfrac113= dfrac6915-dfrac5515=dfrac1415)

b) (dfrac37-dfrac114= dfrac614-dfrac114=dfrac514)

c) (dfrac56-dfrac34=dfrac1012-dfrac912=dfrac112)


Tính:

a) (dfrac34 imes dfrac56) b) (dfrac45 imes 13 ) c) (15  imes dfrac45)

Phương pháp giải:

 Muốn nhân nhì phân số ta mang tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac34 imes dfrac56 = dfrac3×54×6= dfrac1524=dfrac58)

b) (dfrac45 imes 13 =dfrac4×135=dfrac525)

c) (15  imes dfrac45 = dfrac15×45=dfrac605=12)


Tính:

a) (dfrac85:dfrac13) b) (dfrac37:2) ; c) (2:dfrac24)

Phương pháp giải:

 Muốn phân chia hai phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số vật dụng hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac85:dfrac13= dfrac85 × dfrac31=dfrac245) 

b) (dfrac37:2= dfrac37×2=dfrac314)

c) (2:dfrac24= dfrac2×42=4)


Một siêu thị có (50kg) đường. Buổi sáng sớm đã bán 10kg đường, buổi chiều bán (dfrac38) số con đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa sản phẩm đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Số đường còn lại sau thời điểm bán buổi sáng = Số đường ban đầu - Số mặt đường đã bán buổi sáng.

- Số con đường đã phân phối buổi chiều = Số đường còn lại sau thời điểm bán buổi sớm x (dfrac38).

- tra cứu số đường bán tốt trong một ngày dài = số đường đã buôn bán buổi sáng sủa + số đường đã chào bán buổi chiều.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 152 Luyện Tập Chung, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 152 Sgk Toán 4

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Có: 50 kg đường

Buổi sáng: chào bán 10kg

Buổi chiều: bán (dfrac38) số con đường còn lại

Cả ngày: chào bán .... Kilogam đường?

Bài giải

Số mặt đường còn lại sau thời điểm bán buổi sáng sớm là:

(50 - 10 = 40 ;(kg))

Buổi chiều siêu thị bán được số ki-lô-gam đường là:

(40 imes dfrac38=15;(kg))

Cả ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam con đường là:

(10 + 15 = 25 ;(kg))

Đáp số: 25 kg đường

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 1002 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.