- Biểu thức có phép tính cộng, phép trừ, phép nhân, phép phân tách thì ta tiến hành phép tính nhân, phép phân tách trước, phép tính cộng, trừ sau.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 164

Lời giải chi tiết:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 × 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 × 12 = 97 + 432 = 529

(160 × 5 – 25 × 4 ) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175


Bài 3


Video lí giải giải


Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) 36 × 25 × 4

18 × 24 : 9

41 × 2 × 8 × 5

b) 108 × (23 + 7)

215 × 86 + 215 × 14

53 × 128 – 43 × 128 

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân nhằm nhóm các số tất cả tích là số tròn chục, tròn trăm ...

- Áp dụng tính chất nhân một trong những với một tổng: a × (b + c) = a × b + a × c.

- Áp dụng tính chất nhân một vài với một hiệu: a × (b – c) = a × b – a × c.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 36 × 25 × 4 = 36 × (25 × 4) = 36 × 100 = 3600

18 × 24 : 9 = (18 : 9) × 24 = 2 × 24 = 48

41 × 2 × 8 × 5 = (41 × 8) × (2 × 5) = 328 × 10 = 3280

b) 108 × (23 + 7) = 108 × 30 = 3240

215 × 86 + 215 × 14 = 215 × (86 + 14) = 215 × 100 = 21500

53 × 128 – 43 × 128 = (53 – 43) × 128 = 10 × 128 = 1280


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được rất nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong nhị tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được từng nào mét vải, biết rằng shop mở cửa tất cả các ngày vào tuần ?

Phương pháp giải:

- Tính số vải bán được trong tuần vật dụng hai ta rước số vải buôn bán trong tuần đầu tiên cộng với 76m.

- Tính số vải bán được trong cả nhị tuần.

- Tính số ngày vào 2 tuần.

- Tính số vải vóc trung bình từng ngày bán được ta lấy số vải bán tốt trong cả nhị tuần chia cho số ngày trong 2 tuần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Tuần đầu: 319m vải

Tuần sau: nhiều hơn thế nữa tuần đầu 76m

Trung bình mỗi ngày: ....m?

Bài giải

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần siêu thị bán được số mét vải là:

319 + 395 = 714 (m)

Số ngày shop mở cửa ngõ trong nhì tuần là:

7 ( imes) 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51m vải.


Bài 5


Video gợi ý giải


Một vỏ hộp bánh giá chỉ 24000 đồng với một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khoản thời gian mua 2 hộp bánh cùng 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi ban đầu mẹ tất cả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Số tiền tải 2 hộp bánh = số chi phí mua một hộp bánh × 2.

- Số tiền thiết lập 6 chai sữa = số tiền cài 1 chai sữa × 6.

- Tính tổng thể tiền download 2 hộp bánh với 6 chai sữa.

- Số tiền ban sơ mẹ có = số tiền mua 2 hộp bánh cùng 6 chai sữa + số tiền còn sót lại của mẹ.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

1 hộp bánh: 24000 đồng

1 chai sữa: 9800 đồng

Mua 2 vỏ hộp bánh cùng 9 chai sữa: còn sót lại 93200 đồng

Ban đầu: ... đồng?

Bài giải

Số tiền cài hai hộp bánh là:

24 000 × 2 = 48 000 (đồng)

Số tiền sở hữu 6 chai sữa là:

9800 × 6 = 58 800 (đồng)

Mua 2 vỏ hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)

Số tiền người mẹ có lúc đầu là:

93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 000 đồng.

Xem thêm: Đơn Vị Psi Là Gì - Đơn Vị Bar Là Gì

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 935 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.