- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập tầm thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập chung trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập tầm thường trang 100Giới thiệu biểu vật hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập bình thường trang 106Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập thông thường trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập thông thường trang 123Luyện tập bình thường trang 124Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầuLuyện tập bình thường trang 127Luyện tập bình thường trang 128

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 124 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 124 SGK Toán 5) :

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy: 15% của 120 là 18

Viết số tương thích vào nơi chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

… % của 240 là…

… % của 240 là…

… % của 240 là…

Vậy 17,5% của 240 là…

Hãy tính 35% của 520 và nêu biện pháp tính.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 124, 125, luyện tập chung

Lời giải:

a) 10 % của 240 là 24

5 % của 240 là 12

2,5 % của 240 là 6

Vậy 17,5% của 240 là 42

Hoặc 12,5% của 240 là 30 (240 : 8 = 30)

5% của 240 là 12 (240 : đôi mươi = 12)

Vậy 17,5% của 240 là 42.

b) bí quyết 1: 25 % của 520 là 130 (524 : 4 = 130)


10 % của 520 là 52

Vậy 35% của 520 là 182

Cách 2: 10 % của 520 là 52

5 % của 520 là 26

20 % của 520 là 104

35% của 520 là 182

Cách 3: 10 % của 520 là 52

70 % của 520 là 364 (52 x 7)

35 % của 520 là 182 (364: 2)

Bài 2 (trang 124 SGK Toán 5) : Biết tỉ số thể tích của nhì hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ)

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

*

Lời giải:

a) đối với thể tích của hình lập phương bé xíu thì thể tích hình lập phương mập bằng:

3 : 2 = 1,5 = 150 %

b) Thể tích hình lập phương lớn là:

64 x 1,5 = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150% b) 96cm3

Bài 3 (trang 125 SGK Toán 5) : Tính nhanh:

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương bé dại có cạnh 1cm thành hình bên .

Hỏi:

a) Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ.

b) nếu như sơn những mặt không tính của hình bên thì diện tích cần tô là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông

*

Lời giải:

a) hoàn toàn có thể coi hình vẫn cho tất cả 3 hình lập phương khủng cạnh 2 cm.

Vậy thể tích hình đó là:

(2 x 2 x2) x 3 = 24 (cm3)

Suy ra hình đã đến gồm gồm 24 hình lập phương nhỏ.

Xem thêm: Giải Toán 11 Quy Tắc Tính Đạo Hàm Và Bảng Đạo Hàm, Giải Toán 11 Bài 2: Quy Tắc Tính Đạo Hàm

b) diện tích s một mặt của hình lập phương phệ là:

2 x 2 = 4 (cm2)

Diện tích toàn phần của 3 hình lập phương lớn bằng:

6 x 3 = 18 (mặt)

Vì vào 18 khía cạnh đó có 4 mặt không phải sơn nên:

Diện tích phải sơn của hình đã mang đến gấp 14 lần diện tích s “4cm2” nói trên.