Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD cùng BDC. A) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.b) Tính tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABD và mặc tích hình tam giác BDC.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 127, luyện tập chung


Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được nhị hình tam giác ABD cùng BDC.

*

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số tỷ lệ của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Phương pháp giải:

- Tam giác BDC có độ cao bằng độ cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

- mong muốn tính diện tích tam giác ta rước độ dài đáy nhân với độ cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- mong muốn tính diện tích tam giác vuông ta mang tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2.

- mong muốn tính diện tích hình thang ta mang tổng độ lâu năm hai cạnh đáy nhân cùng với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

- mong mỏi tìm tỉ số xác suất của A cùng B ta mang A chia cho B, tiếp nối lấy yêu đương vừa tìm được nhân với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên nên tích vừa tìm kiếm được.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 

Cách 1 : 

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Cách 2 :

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 5) × 3 : 2 = 13,5 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là : 

13,5 – 6 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số tỷ lệ của diện tích hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2;

b) 80%.


Bài 2


Video lí giải giải


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích s hình tam giác KQP cùng với tổng diện tích s của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S = a × h : 2 (trong đó a là độ lâu năm đáy, h là chiều cao tương ứng), tính diện tích s từng hình rồi so sánh tác dụng với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 × 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là:

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ cùng hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Mà 36cm2 = 36cm2.

Vậy diện tích s hình tam giác KQP bằng tổng diện tích s hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

(Giải thích: Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ với KNP là phần được gạch chéo cánh nên bằng diện tích s hình bình hành MNPQ trừ đi diện tích tam giác KQP).


Bài 3


Video giải đáp giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích phần vẫn tô màu sắc của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Quan liền kề hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn trụ tâm O là 5cm.

- Tính chào bán kính hình tròn trụ ta lấy 2 lần bán kính chia đến 2.

- Tính diện tích hình tròn trụ = chào bán kính × bán kính × 3,14.

- Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

Xem thêm: Thiền Định Là Gì? Có Mấy Loại Thiền Định? Thiền Định Là Gì

- diện tích phần đã tô màu của hình tròn = diện tích hình trụ tâm O (-) diện tích s tam giác ABC.