Bước 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng(10cm), chiều dài(7 + 7 , (cm))

Bước 2: Tính diện tích hình tròn bán kính(7cm)(vì có hai nửa hình tròn trụ nên ta tính diện tích s cả hình tròn)

Bước 3: Tính diện tích hình sẽ cho

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(7 + 7 = 14 , (cm))

Diện tích phần hình chữ nhật là

(10 imes 14 = 140 , (cm^2))

Diện tích nhị nửa hình tròn trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86 , (cm^2))

Diện tích hình trên là:

(140 + 153,86 = 293,86 , (cm^2))

Đáp số:(293,86 ,cm^2)

 
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 102

*

Tham khảo lời giải các bài tập luyện tập chung trang 100 khác • Giải bài xích 1 trang 100 - SGK Toán lớp 5 Một gai dây thép... • Giải bài xích 2 trang 100 - SGK Toán lớp 5 Hai hình tròn có cùng... • Giải bài xích 3 trang 101 - SGK Toán lớp 5 Hình bên tạo vị hình... • Giải bài xích 4 trang 101 - SGK Toán lớp 5 Khoanh vào chữ đặt...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập chung trang 100
• Giải bài bác 1 trang 100 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 2 trang 100 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 3 trang 101 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 4 trang 101 - SGK Toán lớp 5
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học tập Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều Chương 5: Ôn tập
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nhạclý #44❤️ Hợp Âm 7 Là Gì, Cách Sử Dụng Ra Sao? Nhạclý #44❤️ Hợp Âm 7 Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12