Một vườn cửa trồng cây ăn quả hình chữ nhật tất cả chiều dài 120m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.a) Tính chu vi vườn đó.b) Tính diện tích khu vườn kia với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 166


Một vườn cửa trồng cây nạp năng lượng quả hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm (120m), chiều rộng lớn bằng (dfrac23) chiều dài.

a) Tính chu vi căn vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn kia với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều lâu năm ( imes ,dfrac23).

- Tính chu vi = (chiều dài + chiều rộng) ( imes ,2).

- Tính diện tích = chiều dài ( imes) chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều rộng vườn hình chữ nhật là:

(120 imes dfrac23 = 80;(m)) 

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:

((120 + 80) imes 2 = 400;(m)) 

b) diện tích s khu sân vườn hình chữ nhật là:

(120 imes 80 = 9600;(m^2))

(9600m^2= 0,96ha)

Đáp số: a) (400m) ;

b) (9600m^2); (0,96ha).


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Hình bên là 1 trong những mảnh khu đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ thành phần (1 : 1000). Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông. 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính độ dài thật của đáy lớn, đáy bé, độ cao của mảnh đất bằng phương pháp lấy đáy lớn, đáy bé, độ cao trên phiên bản đồ nhân với (1000).

- Đổi số đo độ lâu năm vừa tìm kiếm được sang đơn vị chức năng mét.

- Tính diện tích hình thang ta rước tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho (2).

Lời giải bỏ ra tiết:

Độ dài đáy khủng của mảnh đất hình thang là:

(5 × 1000 = 5000;(cm))

(5000cm = 50m)

Độ nhiều năm đáy bé xíu của mảnh đất hình thang là :

(3 × 1000 = 3000;(cm))

(3000cm) (= 30m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

(2 × 1000 = 2000;(cm))

(2000cm= 20m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(dfrac(50+30) imes202=800;(m^2))

Đáp số: (800m^2).


Bài 3


Video giải đáp giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) hình vuông (ABCD).

b) Phần sẽ tô màu của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn (ABCD) bởi (4) lần diện tích s tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông tất cả độ dài hai cạnh góc vuông là (4cm) và (4cm).

- Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình trụ có nửa đường kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông vắn (ABCD).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích hình vuông (ABCD) bằng (4) lần diện tích s tam giác (BOC). Tam giác (BOC) là tam giác vuông gồm độ lâu năm hai cạnh góc vuông là (4cm) và (4cm).

Diện tích tam giác vuông (BOC) là:

(dfrac4 imes 42 = 8;(cm^2)) 

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

(8 × 4 = 32; (cm^2)) 

b) Quan gần cạnh hình đã mang đến ta thấy hình tròn trụ tâm (O) có bán kính là (OA = OB = OC = OD = 4cm).

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 43 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 1 Trang 43

Diện tích phần tô màu sắc của hình tròn trụ bằng diện tích hình tròn có bán kính là (4cm) trừ đi diện tích hình vuông (ABCD).