Giải bài tập trang 31 bài rèn luyện chung SGK Toán 5. Câu 1: Một mảnh đất nền có mẫu vẽ trên bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bởi mét vuông...

Bạn đang xem: Please wait


Bài 3, 4 trang 31 sgk toán 5

Bài 3. Một mảnh đất có hình mẫu vẽ trên bản đồ tỉ trọng 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích s mảnh khu đất đó bởi mét vuông.

Giải

Chiều nhiều năm thật của mảnh đất nền là :

5 x 1000 = 5000 (cm) hay 50m

Chiều rộng lớn thật của mảnh đất nền là :

3 x 1000 = 3000 (cm) tốt 30m

Diện tích của mảnh đất đó là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích miếng bìa tất cả các size theo hình vẽ sau đây :

*

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Suy nghĩ:

*

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 - 64 = 224 (cm2)

Giải Khoanh vào C.

Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, fan ta dùng loại gạch men hình vuông vắn có cạnh (30cm). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền ngôi nhà đó, biết rằng căn phòng tất cả chiều rộng lớn (6m), chiều lâu năm (9m) ? (Diện tích phần mạch xi măng không đáng kể)

Giải

Diện tích nền ngôi nhà là :

(9 imes 6 = 54 (m^2)) giỏi (5400dm^2)

(30cm = 3dm)

Diện tích một viên gạch là :

(3 imes 3 = 9 (dm^2))

Số viên gạch đề xuất dùng là :

(5400 : 9 = 600) (viên)

Đáp số: (600) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiểu dài (80m), chiều rộng lớn bằng ( frac12) chiều dài.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 29, 30 Sgk Toán 5 Bài 1, 2, 3, 4, Toán Lớp 5 Trang 29, 30: Héc

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Giải

a) bởi vì chiều rộng bởi ( frac12) chiều dài cần số đo chiều rộng là :

(80 : 2 = 40 (m))

Diện tích thửa ruộng là :

(80 imes 40 = 3200 (m^2))

b) (3200m^2) so với (100m^2) thì vội vàng :

(3200 : 100 = 32) (lần)

Theo đề bài cứ (100m^2) thu hoạch được (50kg) thóc buộc phải số thóc thu hoạch được là :