Dạng toán tỉ số phần trăm

Câu 1 : Diện tích một vườn hoa là 100m2, vào đó gồm 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 về tỉ số phần trăm

Câu 2 : Một trường học tất cả 400 học sinh, vào đó có 80 học sinh giỏi. Search tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi cùng số học sinh toàn trường.

Câu 3 : Kiểm tra sản phẩm của một đơn vị máy, người ta thấy mức độ vừa phải cứ 100 sản phẩm thì bao gồm 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm từng nào phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ?

Câu 4 : Một vườn cây gồm 1000 cây, vào đó gồm 540 cây lấy gỗ còn lại là cây ăn quả.

a) Số cây lấy gỗ chiểm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn ?

b) Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả cùng số cây trong vườn là từng nào ?

Câu 5 : Trường tiểu học Vạn Thọ tất cả 600 học sinh, vào đó bao gồm 315 học sinh Nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh Nữ và số học sinh toàn trường.

Câu 6 : vào 80kg nước biển có 2,8kg muối. Kiếm tìm tỉ số phần trăm của lượng muối vào nước biển.

Câu 7 : Một lớp học bao gồm 25 học sinh vào đó tất cả 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó ?

Câu 8 : Một trường tiểu học gồm 800 học sinh, vào đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Câu 9 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau 1 tháng.

Câu 10 : Một lớp học tất cả 32 học sinh, trong đó số học sinh phái mạnh chiếm 75%, còn lại là học sinh nữ. Tính số học sinh nữ lớp đó.

Câu 11 : Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Môt người gửi tiết kiệm 5000 000 đồng. Hỏi sau một mon cả số tiền gửi với số tiền lãi là bao nhiêu ?

Câu 12 : Một xưởng may đã dùng 345m vải để may quần áo, vào đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ?

Câu 13 : Một người buôn bán 120kg gạo, vào đó tất cả 35% là gạo nếp. Hỏi người đó cung cấp được từng nào ki – lô – gam gạo nếp ?

Câu 14 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m với chiều rộng 15m. Người ta dành riêng 20% diện tích mảnh đất để có tác dụng nhà. Tính diện tích phần đất làm cho nhà.

Câu 15 : Khối lớp Năm của một trường tiểu học tất cả 150 học sinh, vào đó bao gồm 52% là học sinh gái. Hỏi khối lớp Năm của trường đó tất cả bao nhiêu học sinh trai ?

Câu 16 : Số học sinh nữ của một trường là 420 em với chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học sinh ?

Câu 17 : Năm vừa qua một xí nghiệp chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy sản xuất dự định sản xuất bao nhiêu ô tô ?

Câu 18 : số học sinh tương đối giỏi của trường cát Linh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường cát Linh gồm bao nhiêu học sinh ?

Câu 19 : Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy gồm 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm .

Câu 20 : Một tổ sản xuất được 1200 sản phẩm, trong đó anh tía làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh bố làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ ?

Câu 21 : Một cửa mặt hàng đã buôn bán được 420kg gạo với số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa sản phẩm trước khi bán. Hỏi trước khi buôn bán cửa sản phẩm đó tất cả bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 22 : Một vật dụng bơm trong bố ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất thứ bơm đó hút được 35% lượng nước vào hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước vào hồ. Hỏi ngày thứ cha máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ ?

Câu 23 : Cửa hàng chào bán một máy tính xách tay với giá 6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6000 000 đồng. Hỏi khi bán một vật dụng tính, cửa mặt hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?

Câu 24 : Lớp 5B bao gồm 32 học sinh, trong đó gồm 24 học sinh yêu thích tập bơi. Hỏi số học sinh ưa thích tập bơi chiếm từng nào phần trăm số học sinh lớp 5B ?

Câu 25 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 15m, chiều rộng 12m. Người ta dành riêng 30% diện tích mảnh đất để có tác dụng nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Câu 26 : Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Câu 27 : Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy tất cả 44 sản phẩm ko đạt chuẩn và chiếm 5,5 tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm .

Câu 28 : nhị người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất có tác dụng được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm từng nào phần trăm tổng số sản phẩm của cả nhì người ?

Câu 29 : Một cửa hàng bỏ ra 5000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

Câu 30 : Một cửa sản phẩm đã chào bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm của cửa hàng tất cả trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

Câu 31 : Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng người ta phân phối được 45% số gạo đó, buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả nhì lần, cửa hàng cung cấp được từng nào ki – lô – gam gạo ?

Câu 32 : Một lớp học bao gồm 18 nữ với 12 nam. Hỏi số học sinh phái nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

Câu 33 : Khối Năm của trường tiểu học cha Đình bao gồm 500 học sinh, trong đó tất cả 215 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm học sinh nam với số học sinh toàn trường.

Câu 34 : Một người bỏ ra 9 500 000 đồng tiền vốn để cài đặt hàng. Sau thời điểm bán hết hàng, họ thu được 12 000 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng từng nào phần trăm tiền vốn ?

Câu 35 : Một người bỏ ra 450 000 đồng tải hàng. Sau khoản thời gian bán hết hàng người đó thu được 500 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền lãi bằng từng nào phần trăm tiền vốn ?

b) Tiền lãi bằng từng nào phần trăm tiền cung cấp ?

Câu 36 : Lớp 5A bao gồm 48 học sinh. Số học sinh học lực khá chiếm 75% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu bạn học lực khá, từng nào bạn học lực không phải là loại khá ?

Câu 37 : Một cửa hàng mua một số hàng giá bán trị 7,5 triệu đồng về bán. Cung cấp hết hàng họ tính ra được lãi 8,5% giá chỉ trị mua. Hỏi cửa hàng buôn bán số hàng đó được từng nào tiền?

Câu 38 : Một cửa mặt hàng buổi sáng buôn bán được 10% số gạo, buổi chiều chào bán được 15% số gạo. Hỏi cửa hàng đó còn lại từng nào ki – lô – gam gạo ? biết cửa hàng bao gồm 500kg gạo.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 152 Luyện Tập Chung, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 152 Sgk Toán 4

Câu 39 : Một cửa hàng đã bán được 123,5kg gạo bằng 9,5% tổng số gạo cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi buôn bán cửa hàng tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

Câu 40 : mon vừa qua, xí nghiệp may được 8970 bộ quần áo. Tính ra xí nghiệp đạt 115% kế hoạch. Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với dự định từng nào bộ quần áo ?

Câu 41 : Một đội thợ gặt phải gặt hoàn thành 2,4 ha lúa trong cha ngày. Ngày thứ nhất gặt được 30% diện tích lúa, ngày thứ nhị gặt được 60% diện tích lúa còn lại. Hỏi diện tích ngày thứ 3 đội đó gặt bao nhiêu héc – ta lúa ?

Câu 42 : Một trại chăn nuôi sau thời điểm bán 250 nhỏ gà thì còn lại số gà bằng 40% số con kê của trại trước khi bán. Hỏi trước khi bán trang trại tất cả bao nhiêu con gà ?

Câu 43 : Một miếng đất hình vuông vắn có chu vi là 84 mét.

a) Tính diện tích miếng đất ?

b) Người ta cần sử dụng 5% diện tích đất để làm cho lối đi, tìm kiếm diện tích đất còn lại để cấy lúa ?