*Bạn đang xem: Giải toán trong sách giáo khoa lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: đặc điểm cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số • láo lếu số • lếu số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân


• tư tưởng số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều bằng nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - các phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân tách

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • rèn luyện trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • luyện tập trang 99 • Diện tích hình trụ • luyện tập trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • giới thiệu biểu thiết bị hình quạt • luyện tập về tính diện tích • luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • trình làng hình trụ. Giới thiệu hình ước • rèn luyện chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


• Bảng đơn vị đo thời hạn • cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời gian với một vài • phân chia số đo thời gian cho một số • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• vận tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời gian • rèn luyện trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép chia • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một số hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một vài dạng toán vẫn học • rèn luyện trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán 12 Ôn Tập Chương 1 2 Ôn Tập Chương I

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều •Chương 5: Ôn tập