- Chọn bài -Phép cộng trang 38Phép trừLuyện tập trang 40Biểu thức tất cả chứa hai chữTính chất giao hoán của phép cộngBiểu thức gồm chứa bố chữTính chất kết hợp của phép cộngLuyện tập trang 46Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của nhì số đóLuyện tập trang 48Luyện tập chung trang 48Góc nhọn, góc tù, góc bẹtHai đường thẳng vuông gócHai con đường thẳng tuy nhiên songVẽ hai tuyến phố thẳng vuông gócVẽ hai đường thẳng tuy vậy songThực hành vẽ hình chữ nhậtThực hành vẽ hình vuôngLuyện tập trang 55Luyện tập thông thường sgk trang 56

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Sách giải toán 4 hai đường thẳng vuông góc giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 4 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 4): cần sử dụng ê ke để kiểm tra hai tuyến đường thẳng bao gồm vuông góc cùng với nhau tốt không?

*

Lời giải:

học sinh làm theo yêu cầu

hiệu quả :

a) hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau

b) hai tuyến đường thẳng ko vuông góc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 4

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 4): mang lại hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một trong những cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh vuông góc cùng với nhau bao gồm trong hình chữ nhật đó.

*

Lời giải:

– AB cùng BC là 1 cặp cạnh vuông góc với nhau.

– BC cùng CD là 1 trong những cặp cạnh vuông góc cùng với nhau

– CD với DA là một cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.

– DA và AB là 1 trong cặp cạnh vuông góc với nhau.

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 4): dùng ê ke để đánh giá góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc cùng nhau có trong những hình sau:

*

Lời giải:

a) Góc đỉnh E là góc vuông buộc phải EA với ED là cặp đoạn thẳng vuông góc cùng với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông đề nghị DE với DC là cặp đoạn trực tiếp vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông buộc phải MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh phường là góc vuông đề xuất PN cùng PQ là cặp đoạn trực tiếp vuông góc với nhau.

Bài 4 (trang 50 SGK Toán 4): mang lại hình tứ giác ABCD gồm góc đỉnh A và góc đỉnh D là những góc vuông.

Xem thêm: Định Nghĩa Mới Nhất Về Ca Bệnh Covid, Dùng Công Nghệ Gì Để Phân Biệt Và Phát Hiện

a) Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.