Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inclusion là gì

*
*
*

inclusion
*

inclusion /in"klu:ʤn/ danh từ sự bao gồm cả, sự kể vào, sự kể cả cái tất cả vào, dòng kể vào (sinh vật học) thể vùi
bao hàmfile inclusion: sự bao hàm tập tininclusion homomorphism: đồng cấu bao hàminclusion symbols: cam kết hiệu bao hàmchất lẫnglassy inclusion: hóa học lẫn dạng thủy tinhlime inclusion: hóa học lẫn đất sétlime inclusion: chất lẫn sứlime inclusion: chất lẫn vôi (gốm)sự bao hàmfile inclusion: sự bao gồm tập tinLĩnh vực: hóa học và vật liệubao thểcognate inclusion: bao thể thuộc nguồnexogenetic inclusion: bao thể nước ngoài sinhinclusion complex: phức hệ bao thểsự chứa ở trongthể bị baoLĩnh vực: y họcchất vùiceli inclusion: hóa học vùi tế bàosự vùiLĩnh vực: năng lượng điện lạnhhạt lẫnLĩnh vực: cơ khí & công trìnhmối hàn đơLĩnh vực: toán và tinphép lồngdental inclusionrăng vùn, răng mọc ngầmfetal inclusionthai vùi, bầu bọcinclusion bodiesthể vùiinclusion body toàn thân anemiathiếu máu thể vùiinclusion mapánh xạ nhúng chìminclusion mapphép nhúng chìminclusion settập đối tượng người tiêu dùng thao tácnonmetallic inclusionsự không cất kim loạinonmetallic inclusionvật lẫn kim loạislag inclusioncứt sắt nghỉ ngơi mối hànsự bao hàm o tạp chất Một hạt ngoại lai lẫn vào vào hạt khoáng vật hoặc vào một chất không giống thí dụ kim loại. o thể bị bao, bao thể o sự chứa ở vào § cognate inclusion : bao thể thuộc nguồn § exogenic inclusion : bao thể ngoại sinh § fluid inclusion : sự chứa chất lỏng ở vào § nonmetallic inclusion : sự không chứa kim loại
*

*

*

inclusion

Từ điển Collocation

inclusion noun

ADJ. possible We welcome readers" letters for possible inclusion on this page.

VERB + INCLUSION be worthy of, justify, merit, warrant Some words are too infrequent to be worthy of inclusion in the dictionary. | be eligible for, be suitable for, qualify for All work by current students is eligible for inclusion in the journal. | be unsuitable for | be available for | consider sth for, welcome sth for | welcome, accept The rebels refused khổng lồ accept the inclusion of representatives of the existing regime in the negotiations. | prevent They tried lớn prevent the inclusion of any wording in the statement that would cause offence.

PREP. for ~ an article for inclusion in the newsletter

PHRASES criteria for inclusion There are strict criteria for inclusion in the competition.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Pplns Là Gì - Pps So Với Fpps Và Pplns

Oil & Gas Field Glossary

Particles of non-metallic impurities, usually oxides, sulfides và silicates that are mechanically held within steel during and after solidification.

English Synonym và Antonym Dictionary

inclusionsant.: exclusion