1 giờ jenincity.com.vnệt 1.1 phương thức phát âm 1.2 Phiên âm Hán–jenincity.com.vnệt 1.2.1 Phồn thể 1.3 chữ nôm 1.4 Từ cũng giống như 1.5 Danh từ bỏ 1.5.1 tự dẫn xuất 1.6 Tính trường đoản cú 1.6.1 cũng nghĩa 1.6.2 trường đoản cú dẫn xuất 1.7 Động từ 1.8 Phó từ 1.8.1 Dịch 1.9 đọc thêm
Bạn đang xem: Ki là gì

tiếng jenincity.com.vnệt

phương pháp phát âm

IPA theo giọng thủ đô thành phố hà nội Huế thành phố sài thành ki̤˨˩ ki˧˧ ki˨˩ jenincity.com.vnnh Thanh Chương tp. Hà tĩnh ki˧˧

Phiên âm Hán–jenincity.com.vnệt

蘄: kỳ, kì, nên 丌: kỉ, kỳ, kỷ, kì, cơ 崎: khi, kỳ, kì 亓: ngột, kỳ, kì 枝: kỳ, kì, bỏ ra 蜞: kỳ, kì ????: kỳ, kì 示: kỳ, kì, thị 撿: kiểm, liệm, kỳ, kì 䱈: kỳ, kì 棋: kỳ, kí, kì, ký, ki, ky 鯕: kỳ, kì 礻: kỳ, kì, thị 僟: kỉ, kỳ, kỷ, kì, ki, ky 隑: cái, kỳ, kì, ngai rồng 㙨: kỳ, kì 觭: khi, kỳ, kì, ki, ky, cơ 蕲: kỳ, kì, cần 㫷: kỳ, kì 䭶: kỳ, kì 衸: chỉ, kỳ, giới, kì 祺: kỳ, kì 颀: khẩn, kỳ, kì 玂: kỳ, kì 騏: kỳ, kì 岐: kỳ, kì 旂: kỳ, kì 蚔: chỉ, kỳ, kì 䞚: kỳ, kì 怟: kỳ, kì 錡: kỳ, kỹ, kĩ, kì, ki, ky 祇: chỉ, kỳ, kì, chi 綦: kỳ, kì, cơ 祁: kỳ, kì 跂: khí, xí, kỳ, kì 其: kỳ, kí, kì, ký, ki, ky, cơ 魕: kỳ, kì 秖: chỉ, kỳ, kì 㟚: kỳ, kì 㯦: kỳ, kì 琦: kỳ, kì, cơ 坵: kỳ, khâu, kì, khưu 㩻: kỳ, kì 骑: kị, kỳ, kỵ, kì 碁: kỳ, kì 耆: chỉ, kỳ, kì, thị 頎: khẩn, kỳ, kì, ạt 蚑: kỳ, kì 鬐: kỳ, kì 碕: kỳ, kì 倚: ỷ, kỳ, kì 疧: kỳ, kì 踦: ỷ, kỉ, khi, kỳ, kỷ, kì, cơ 琪: kỳ, kì 帺: kỳ, kì 㞿: kỳ, kì 㫅: kỳ, kì 淇: kỳ, kì 祈: kỳ, kì 鳍: kỳ, kì 魌: khi, kỳ, kì 旗: kỳ, kì, tuyền, tinh 軝: kỳ, kì 嵜: kỳ, kì 剞: ỷ, kỉ, kỳ, kỷ, kì, ki, ky, cơ 蟣: kỉ, kỳ, kỷ, kì 骐: kỳ, kì 虮: kỉ, kỳ, kỷ, kì ????: kỳ, kì 畸: kỳ, kì, ki, ky, cơ 䭼: kỳ, kì 幾: kỉ, kỳ, kỷ, kí, kì, ký, ki, ky, khởi, cơ 萁: kỳ, kì, ki, ky, cơ 只: chỉ, chích, xích, kỳ, kì ????: kỳ, kì 麒: kỳ, kì ????: kỳ, kì 蚚: kỳ, kì 期: kỳ, kì, ki, ky, cơ 芪: kỳ, kì 鰭: kỳ, kì 騹: kỳ, kì 圻: kỳ, kì 鬿: kỳ, kì 寄: kỉ, kỳ, kỷ, kí, kì, ký 奇: kỳ, kì, ki, ky, cơ 棊: kỳ, kì 竒: kỳ, kì, ki, ky 祗: kỳ, kì, chi 嗜: kỳ, kì, thị 几: kỉ, kỳ, kỷ, kí, kì, ký, ki, ky, khởi, cơ 歧: xí, kỉ, kỳ, kỷ, kì ????: kỳ, kì 楳: mai, kỳ, kì 衹: chỉ, kỳ, kì 埼: kỳ, kì 畿: kỳ, kì, ki, ky Phồn thể 蘄: kì 耆: chỉ, kì, thị 頎: khẩn, kì 蚑: kì 岐: kì 麒: kì 旂: kì 蜞: kì 祇: kì, bỏ ra 綦: kì 芪: kì 鰭: kì 示: kì, thị 祁: kì 跂: kì 奇: kì, cơ 祈: kì 魕: kì 秖: kì 剞: ỷ, kỉ, kì 蟣: kỉ, kì 鬐: kì 楳: kì 淇: kì 祺: kì 畿: kì


chữ nôm

(giúp đỡ hiển thị and nhập chữ Nôm)

Cách thức jenincity.com.vnết từ bỏ này trong chữ thời xưa 碁: cờ, kỳ, kì 芪: kỳ, kì ????: kỳ, kì 耆: kỳ, kì 騏: kỳ, kì 崎: khi, kỳ, kì 掑: rì, cày, cài, ghì, ghè, ghi, kều, gài, gây, gầy, kể, kề, kè, kì, cời, gãi 岐: kỳ, kì 麒: kỳ, kì 期: cờ, cài, cơ, kề, kỳ, kì, ky 蜞: cà, kỳ, kè, kì 淇: kỳ, kì 琦: kỳ, kì 琪: kỳ, kì 鰭: kỳ, kì 鲯: kì 芰: kị, kỵ, kì 圻: kỳ, kì 祁: kỳ, kì 旂: cờ, kỳ, kì 奇: cả, cơ, kỳ, kì, ky 祈: kỳ, kì 棋: cờ, cày, cơi, kỳ, kè, kì, ky, cời 棊: cờ, kỳ, kì 鳍: kì 竒: cả, ghé, kỳ, kì, ky 鯕: kì 旗: cờ, kỳ, kì 頎: khẩn, kỳ, kì 礻: thị, kỳ, kì 蟣: cơ, kỳ, kỷ, kì 歧: xí, kỳ, kỷ, kì 骐: kì 綦: cơ, kỳ, kì 虮: cơ, cù, kỳ, kỷ, kì 其: cà, kỳ, kì 祺: kỳ, kì 埼: kỳ, kì 畿: kỳ, kì, ky

Từ cũng tương tự

Những từ có phương thức jenincity.com.vnết hoặc nơi bắt đầu từ cũng giống như kí ky kỹ kỵ kỷ ký kết

Danh từ

, kỳ

Thời hạn áng chừng xẩy ra một sự jenincity.com.vnệc. sinh nở. lương. Thời hạn cách thức trước. họp Quốc hội. Thời hạn làm cho jenincity.com.vnệc gì trong thừa khứ, trong từ bây giờ hay vào tương lai. trước tôi vào Nam có đến thăm ông ấy. này tôi bận biên soạn giáo trình. sau anh nhớ cài giùm quyển sách ấy. Mỗi quá trình trong quy trình chuyển vận của một bộ máy. Động cơ bốn . Miền địa lí đã qui định. Bọn xâm lược chiếm bố của ta (SG) từ dẫn xuất kì ảo kì binh kì công kì cùng kì cựu kì khác thường diệu kì đà kì đài kì giông kì hạn kì hào kì lạ kì khu kì lạ kì lão kì lạm kì mục kì ngộ kì nhông kì phiếu kì phùng đối thủ kì quan lạ mắt kì tài kì tập kì thật kì thị kì thủ kì thú kì thuỷ kì thực kì tích kì tình kì vĩ kì vọng kì lặng


Tính tự

, kỳ

lạ lùng. Làm bởi vậy quá. Cũng nghĩa lạ khác thường phi thường xuyên Từ dẫn xuất kì cục kì lạ

Động tự

, kỳ

rửa vào da đã tạo ra ghét. Cọ mặt cần xát vài lần mới sạch (SG)

Phó từ

, kỳ trgt.

Đến nút độ.

Xem thêm: Microsoft Onedrive Là Gì ? Mẹo Sử Dụng Onedrive Hiệu Quả Tất Tần Tật Về Onedrive Cho Người Mới Sử Dụng

Đã làm cho jenincity.com.vnệc gì cũng cho tới thật xinh, thật xong, thật cực tốt (Hoàng Đạo Thúy) Hăng hái làm cho đc (SG) Dịch

tìm hiểu thêm

hồ Ngọc Đức, dự án công trình Từ điển giờ đồng hồ jenincity.com.vnệt miễn phí tổn (rõ rệt) tin tức chữ Hán & chữ Nôm dựa vào cơ sở tài liệu của vận dụng WinVNKey, góp phần bởi học giả Lê đánh Thanh; đã đc những tác giả đồng ý đưa vào đây. (rõ rệt) đem từ “https://jenincity.com/w/index.php?title=kì&oldid=1865723”

Phân mục: Mục từ tiếng jenincity.com.vnệtMục trường đoản cú Hán-jenincity.com.vnệtMục từ giờ jenincity.com.vnệt gồm chữ NômDanh từTính từĐộng từPhó từDanh từ tiếng jenincity.com.vnệtTính từ tiếng jenincity.com.vnệtĐộng từ tiếng jenincity.com.vnệtPhó từ tiếng jenincity.com.vnệt