Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Kiểm kê tiếng anh là gì

*
*
*

kiểm kê
*

kiểm kê InventoryKiểm kê phần đa gì có trong nhà: to inventory the contents of a house
inventorybáo cáo kiểm kê vật dụng liệu: stores inventory reportbản kiểm kê: inventorybảng kiểm kê theo giá tiền tồn (hàng tồn kho): cost inventorybiên phiên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho: inventory recordschế độ kiểm kê (tồn kho) liên tục: perpetual inventory systemchế độ kiểm kê mặt hàng định kỳ: periodical inventorychế độ kiểm kê mặt hàng định kỳ: periodical inventory systemdanh sách kiểm kê tồn kho: inventory listkhấu hao (định giá) kiểm kê tồn kho: depreciation of inventorykiểm kê (tồn kho) liên tục, thường xuyên, thường xuyên trực: perpetual inventorykiểm kê cuối kỳ: ending inventorykiểm kê sản phẩm định kỳ: periodical inventorykiểm kê hàng hóa: merchandise inventorykiểm kê sản phẩm tồn kho: take an inventory (to...)kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ: period inventorykiểm kê mặt hàng tồn trữ: inventory takingkiểm kê mặt hàng trong kho: physical inventorykiểm kê kho liên tục: ship"s Inventorykiểm kê thực địa: physical inventorykiểm kê bên trên sổ sách: book inventorykiểm kê tuần trả (hàng trữ kho): cycle inventorykiểm kê đồ tư: material inventoryphương pháp kiểm kê bán lẻ: retail inventory methodphương pháp kiểm kê buôn bán lẻ: retail method of inventoryphương pháp kiểm kê cố gắng thể: physical inventory methodphương pháp kiểm kê định kỳ: periodic inventory methodphương pháp kiểm kê theo giá tiền tổn (hàng tồn kho): cost method of inventoryphương thức kiểm kê tồn kho liên tục: continuous physical inventorysố kiểm kê hàng tồn trữ: inventory booksự kiểm kê: inventorysự kiểm kê sản phẩm & hàng hóa tồn kho: inventory of merchandisesự kiểm kê kho lạnh: cold storage inventorysự kiểm kê vật liệu tồn kho: inventory of raw materialsbán nhằm kiểm kê sản phẩm trữ khostocktaking salebán hạ giá trước (hoặc sau) lúc kiểm kêstocktaking salebáo cáo của kiểm kê viênactuarial reportbản kiểm kêschedulebản kiểm kê (để giao hàng cho việc đối chiếu, kiểm soát)check listbản kiểm kê chi phí trảtabchế độ kiểm kê số dư bên trên sổbalance of stock systemchế độ kiểm kê tồn kho liên tụcbalance of stock systemdấu kiểm kêuptickkiểm kê (hàng hóa) liên tụccontinuous stock takingkiểm kê hàngtallykiểm kê hàng tồn khophysical stock checkkiểm kê sản phẩm tồn khophysical stock taking
*

*

*Xem thêm: Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Chỉnh Hợp Hoán Vị Lớp 11 Bài 2, Giải Toán 11 Bài 2

kiểm tra tại địa điểm về thực trạng số lượng đồ dùng chất, về thực trạng hiện vật, với về giá trị số hàng hoá, gia tài để xác định số lượng hiện có, tình trạng chất lượng và quý giá của mặt hàng hoá. Là cách thức cơ bản của kiểm tra, thanh tra ngoại trừ chứng từ (không bao gồm chứng từ).

Có KK tiếp tục (theo kì hạn đã luật thành chế độ) với KK đột nhiên xuất. KK liên tiếp là chũm một giải pháp có hệ thống và nhận xét mọi sự biến động về sản phẩm hoá cùng tài sản. KK định kì là nhận xét mức hiện tất cả về mặt hàng hoá, gia sản vào từng thời kì độc nhất định, vào thời điểm cuối năm hoặc vào thời điểm quy định.


- đg. Xét xem gồm hay còn bao nhiêu bằng phương pháp phân từng loại và cộng những đơn vị thuộc cùng loại: Kiểm kê sách của thư viện; cửa hàng nghỉ để kiểm kê cuối tháng.

hdg. Kiểm lại để xác minh số lượng cùng tình trạng chất lượng. Kiểm kê tài sản.

Kiểm tra, đối chiếu trực tiếp, tại khu vực giữa thực tiễn và sổ sách so với các loại tài sản hiện bao gồm của một đối kháng vị. Phụ thuộc vào yêu ước quản lí và năng lực thực tế, bao gồm thể chọn lựa các các loại kiểm kê cụ thể kiểm kê từng một số loại tài sản, kiểm kê toàn vẹn các một số loại tài sản, kiểm kê từng cỗ phận, kiểm kê toàn đối kháng vị. Mục đích của kiểm kê là phát hiện tại sự thừa, thiếu gia tài do những nguyên nhân khác nhau để trường đoản cú đó bao hàm biện pháp bức tốc quản lí tài sản.