A-Phần Tài Sản Tài sản(Assets) đại diện thay mặt cho tất cả các khoản ở trong chủ cài đặt công ty bao gồm tài sản lưu đụng (current assets) và gia tài cố định(Fixed assets) * gia sản lưu động là các khoản hoàn toàn có thể chuyển thành chi phí trong thời hạn ngắn(thường bên dưới 1 năm) gồm: -Tiền mặt(Cash) -Chứng khoán khả mại(Marketable securities) -Hàng tồn kho(inventories) * tài sản cố định: là các khoản cty sử dụng hàng ngày để tạo ra sp, gồm: -TSCĐ HH(taigible assets) -TSCĐ VH(intaigible assets)B-Phần nợ với vốn cổ đông I- Phần nợ(liabilities) + Nợ ngắn hạn: những khoản nợ phải trả trong tầm 1 năm, gồm: -Các khoản nên trả(account payable) -Giấy nợ đề xuất trả(Note payable) -Cổ tức đề xuất trả(Dividents payable) -Thuế buộc phải nộp(Tax payable) -Lãi bắt buộc trả(intereset payable) +Nợ nhiều năm hạn: là gần như khoản cty đã vay với phải thanh toán trong kỳ hạn > 1 năm(1 chu kì khiếp doanh), tất cả trái phiếu và nợ lâu dài ngân hàng.

Bạn đang xem: Marketable securities là gì

II- Phần vốn cổ đông(Stockholders”s equity) Đại diện đến giá trị tài sản thực của công ty, kết cấu vốn của người sử dụng và lợi nhuận giữ lại.C- Phân tích các chỉ số: 1-Chỉ số hoat động: Vốn hợp đồng thuần(networking capital)=TS lưu động- Nợ ngắn hạn Chỉ Số ts lưu giữ động =TS lưu hễ / Nợ ngắn hạn chỉ số này bội nghịch ánh kĩ năng thanh toán of cty về nợ thời gian ngắn từ TSLĐ chỉ số này nhỏ dại nhất là 2 bắt đầu đảm bảo bình an khả năng giao dịch thanh toán Chỉ số ts nhạy bén cảm TSLĐ – mặt hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn chỉ số này (quick asset ratio acidtest)>1 được xem là an toàn. Chỉ Số chi phí mặt(cash asset ratio)= (TM + ông chồng khả nhượng)/Nợ NH lưu lại lượng tiền mặt(cash flow)= thu nhập ròng(or thực lỗ)-khấu hao sản phẩm năm chỉ số này dương phản chiếu cty bao gồm thu nhập đầy đủ trả giá cả và đưa ra cổ tức. 2-Chỉ số về phương bí quyết tạo vốn(capitalization ratios) chỉ số nảy còn gọi là kết cấu vốn cty, có Chỉ số trái phiếu=Tổng MG Trái phiếu/ toàn cục vốn lâu năm hạn chỉ số này bội phản ánh tình trạng nợ nần của các công ty Chỉ số cp ưu đãi= Total mệnh giá cổ phiếu ưu đãi/ total vốn dài hạn chỉ số này chỉ ra tỷ lệ vốn dài hạn dành được từ cp ưu đãi. Chỉ số cp thườngtotal MG CPT+ thặng dư vốn + các khoản thu nhập để lại)/total vốn lâu năm hạn. chỉ số này phản nghịch ánh thực lực vốn tự tất cả của cty, chỉ số này càng cao thì tính tự công ty tc càng dĩ nhiên chắn. Chỉ số nợ trên vốn cptotal MG trái phiếu+ cổ phiếu ưu đãi)/(total cpt+ thặng dư vốn + các khoản thu nhập giữ lại) chỉ số nảy an toàn khi 3-Các chỉ số bảo chứng(coverage rations)các chỉ số này giám sát khả năng đáp ứng việc thanh toán của công ty đ/v lãi đến cac trái chủ và giao dịch thanh toán cổ tức đến cổ đông ưu đãi. Bảo chứng tiền lãi trái phiếu= EBIT/tiền lãi trái fiếu mặt hàng năm. Bảo triệu chứng cổ tức CPƯĐ= TN Ròng/ cổ tức cpưđ 4- những chỉ số biểu thị khả năng đẻ lãi của công ty: Chỉ số LN hoạt động(Operating profit margin)= TN vận động / doanh số bán được. Chỉ số LN ròngprofit margin)=TNR/doanh số chào bán thực. thu nhập mỗi cp(EPS)TN ròng- Cổ tức cpưđ)/số cp thường đang lưu hành. Cổ tức từng cổ phần(DPS)TR-CTƯĐ-TNGL)/số cp thường vẫn lưu hành.

Xem thêm: Stalker Là Gì - Vài Điều Cần Biết Thuật Ngữ Stalker

Chỉ số thanh toán cổ tức= DPS/EPS chỉ số này thường ra mắt tại ĐHCĐ hay niên, nói lên chế độ chia chũm tức of cty vào từng thời kỳ. Chỉ số thu nhập giữ lại= 1 – chỉ số thanh toán cổ tức chỉ số thu hời vốn cp thườngTNR-Cổ tức ưu đãi)/(MG CPT + thặng dư vốn + tngl)Bác như thế nào có ý kiến đóng góp những chỉ số trong phân tích cơ bản, công ty với nha


*

Danh mục hoàn toàn có thể Bạn không biết Thẻ cash & marketable securities là gì,equity securities là gì,government securities là gì,investment securities là gì,marketable securities là gì,securities là gì,techcom securities là gì,treasury securities là gì,underwriting securities là gì,vps securities là gì Điều hướng bài viết

Viết một bình luận Hủy

Bình luận

TênThư điện tửTrang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chú ý này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.