Trong ngữ pháp tiếng Anh, bên cạnh các cồn từ thường, đụng từ tobe thì rượu cồn từ khuyết thiếu thốn (modal verbs) cũng là phần ngữ pháp quan trọng, tuyệt sử dụng. Vậy Động từ bỏ khuyết thiếu thốn là gì? làm thế nào để sử dụng động từ khuyết thiếu hụt một cách chuẩn xác? Hãy nhằm jenincity.com giải đáp cho bạn những vướng mắc này qua bài viết sau.

Bạn đang xem: Động từ khuyết thiếu (modal verbs) là gì? cách sử dụng đúng


1. Động trường đoản cú khuyết thiếu hụt (modal verbs) là gì?

Động từ khuyết thiếu thốn là phần lớn động từ có tính năng bổ nghĩa cho động tự chính, cần sử dụng để mô tả khả năng, dự định, sự cấm đoán, đề nghị thiết,… Động từ khuyết thiếu thông dụng bao gồm: can, could, may might, must, have to, need, should, ought to,…

Trong câu, rượu cồn từ khuyết thiếu gồm vị trí theo cấu trúc như sau:

(+) S + modal verb + V (nguyên thể)

(-) S + modal verb + not + V (nguyên thể)

(?) Modal verb + S + V (nguyên thể)?

VD: They can speak Vietnamese fluently. (Họ nói cách khác Tiếng Việt trôi chảy)

You mustn’t park here.(Cấm đậu xe sống đây)

May I go out? (Xin phép, tôi có thể ra quanh đó không?)


*

Các động từ khuyết thiếu


2. Giải pháp sử dụng những động từ bỏ khuyết thiếu hay gặp

2.1. Can/ Could/ Be able to: tất cả thể

Can: diễn đạt khả năng ai đó có thể làm gì, sự vật/ hiện nay tượng có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

VD: She can play piano very well.(Cô ấy có thể chơi piano vô cùng giỏi)

Could: là quá khứ của Can, mô tả khả năng xẩy ra ở trong quá khứ.

VD: She could not go khổng lồ school yesterday because of sick.(Cô ấy rất có thể đã chưa tới trường vào trong ngày hôm qua vì chưng bị ốm)

Can/Could thực hiện trong thắc mắc nhằm xin phép, đề nghị, yêu ước ai điều gì.

VD: Can I help you? (tôi hoàn toàn có thể giúp gì cho chính mình không?)

Be able to miêu tả khả năng của một ai đó rất có thể làm gì. So với can/could, khả năng miêu tả của be able to thanh mảnh hơn, cụ thể hơn

VD: She is able to lớn speak three languages. (Cô ấy có tác dụng nói 3 ngôn ngữ)

2.2. Must/ Have to: phải

Have to: mô tả sự quan trọng phải có tác dụng một câu hỏi gì đó. Nhưng vì một lý do tác động bên ngoài nên mới nên làm.

VD: They have lớn wear uniforms at work. (Họ phải mặc đồng phục ở nơi làm việc)

Don’t have to = Don’t need to (Không cần được làm gì)Must: sử dụng để diễn đạt sự đề xuất thiết, sẽ phải làm ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai.

VD: I must go khổng lồ school before 7 a.m.(Tôi cần tới trường trước 7 giờ.)

Must cũng dùng để mang ra lời khuyên hay suy luận mang ý nghĩa chắc chắn.

VD: It’s snowing. It must be cold.(Tuyết rơi kìa. Trời hẳn là cực kỳ lạnh.)

Cấu trúc lấp định: Must not/Mustn’t chỉ sự cấm đoán

VD: You mustn’t step on the grass.(Không được giẫm lên cỏ.)

2.3. May/ Might: gồm thể

May: miêu tả khả năng xẩy ra ở thời khắc hiện tại. Might là dạng quá khứ của May, miêu tả khả năng đã xẩy ra trong quá khứ.

VD: It may be hot because there are hardly any trees.(thời tiết rất có thể nóng vì không có cây)

Who has just knocked the door might be Tom. (Người vừa gõ cửa rất có thể là Tom)

Ở dạng câu hỏi, đụng từ khuyết thiếu thốn may/might mang ý nghĩa là nhằm xin phép.

VD: May I come in? (Xin phép tôi hoàn toàn có thể vào vào không?)

May hay dùng trong văn nói, Might thường xuyên được sử dụng trong văn viết nhiều hơn, với chân thành và ý nghĩa trang trọng hơn.

2.4. Will/ Would/ Shall: sẽ

Will diễn đạt sự dự kiến về kỹ năng xảy ra trong tương lai. Would là dạng vượt khứ của will, diễn đạt sự dự đoán về sự việc đã xảy ra trong vượt khứ.

VD: Rose will win this game. (Rose bao gồm thể thành công trò chơi này)

He wouldn’t come home. (Anh ấy có thể đã ko về nhà)

Bên cạnh đó, Will được dùng để mang ra một ra quyết định ngay tại thời điểm nói.

VD: I will pick you up tomorrow. (Tôi đang đón bạn vào trong ngày mai)

Ở dạng câu nghi vấn, will/ would còn được dùng để đề nghị, yêu ước hoặc mời ai đó làm cho gì.

VD: Would you lượt thích some coffee? (Bạn cũng muốn một chút cà phê không?)

Shall cũng mang nghĩa là “sẽ” tuy nhiên được dùng để làm xin ý kiến, lời khuyên nhủ từ bạn khác. Tuy nhiên, Shall được sử dụng ít hơn Will.

VD: Shall I meet him? (Tôi bao gồm nên đến chạm chán anh ấy không?)

2.5. Should/ Ought to: nên

Should dùng để mang ra lời khuyên, chủ kiến của mình.

VD: You should go to lớn bed before 11pm (Bạn buộc phải đi ngủ trước 11 giờ tối)

Should còn được dùng để đưa ra suy luận về một bài toán gì đó

VD: They work so hard, they should be paid more money. (Họ thao tác rất chuyên chỉ, họ cần được trả các tiền hơn)

Should/ Ought to dùng để biểu đạt sự cần phải làm điều đó. Mặc dù nhiên, nấc độ nên sẽ khác nhau: mức độ bắt buộc tối đa là Must rồi đến Ought khổng lồ và sau cuối là Should.

VD: You ought khổng lồ lock the door carefully. (Bạn phải khóa cửa ngõ cẩn thận)

Bài tập thực hành

Exercise 1: Điền trợ đụng từ phù hợp vào địa điểm trống

Can – may – must – should – ought khổng lồ – might – will – couldn’t

You ……………………… tell me the truth for your own good.I ……………………… find my shoes anywhere.We ……………………… arrive on time or else we will be in trouble.He ……………………… shoot the basketball at the rim.……………………… you let me know the time?They ……………………… not be trustworthy enough.…………………….. You please pass the salt?We ……………………… prepare for the big exam.

Exercise 2: chọn từ say đắm hợp

You must / should / shouldn’t be 18 before you can drive in SpainYou don’t have lớn / mustn’t / shouldn’t go to bed so late. It’s not good for you.You don’t have to lớn / mustn’t / shouldn’t wear a school uniform in most Spanish state schools.You must / mustn’t / needn’t come. I can do it without you.You don’t have lớn / must / mustn’t copy during exams.You don’t have to / mustn’t / shouldn’t be very tall to play football.You must / mustn’t / needn’t be a good writer to lớn win the Pulitzer Prize.

Exercise 3: Viết lại các câu tiếp sau đây sao mang lại nghĩa không đổi.

Perhaps Susan knows the address. (may)

→ Susan______________________________________________

It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

→ Joanna ______________________________________________

The report must be on my desk tomorrow. (has)

→ The report ______________________________________________

I managed khổng lồ finish all my work. (able)

→ I______________________________________________

It was not necessary for Nancy lớn clean the flat. (didn’t)

→ Nancy______________________________________________

Đáp án

Exercise 1:Exercise 2:Exercise 3:
1. Should1. Must1. Susan may know the address.
2. Couldn’t2. Shouldn’t2. Joanna mightn’t have received my message.
3. Ought to3. Don’t have to3. The report has to lớn be on my desk tomorrow.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 37 Sgk Toán 11 Trang 36, 37, Giải Bài 4 Trang 37 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

4. Can4. Needn’t4. I was able to finish all my work.
5. May5. Mustn’t5. Nancy didn’t need to lớn clean the flat
6. Might6. Don’t have to
7. Will7. Must
8. Must