một siêu thị tuần đầu bán tốt 319 m vải vóc tuần sau bán được không ít hơn tuần đầu 76 m.Hỏi trong nhì tuần kia ,trung bình từng ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải.Biết là cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần
Bạn đang xem: Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải

*

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa ngõ trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Giải Bài 1 2 3 Bảng Đơn Vị Đo Thời Gian Sgk Toán Lớp 5 Bảng Đơn Vị Đo Thời Gian

Giới thiệu| thắc mắc thường gặp| Kiểm tra| Học nhưng mà chơi| Tin tức| vẻ ngoài sử dụng| chính sách bảo mật| Góp ý - liên hệ
*