cùng jenincity.com khám phá ngay các kiến thức trong bài học nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số của công tác học toán lớp 3.
Bạn đang xem: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số


giữa những bài học cơ phiên bản nhất trong công tác toán lớp 3 là nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số. Sau bài học kinh nghiệm này, con trẻ sẽ núm được quy tắc tiến hành phép nhân không nhớ và bao gồm nhớ.

1. Nhân số có hai chữ số với số tất cả một chữ số (không nhớ)

1.1. Nguyên tắc nhân số gồm hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

*

1.2. Ví dụ vắt thể

Một số lấy một ví dụ về phép nhân số gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ)

*

2. Nhân số gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (có nhớ)

2.1. Nguyên tắc Nhân số có hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ)

*

2.2. Ví dụ cố kỉnh thể

Một số lấy một ví dụ về phép nhân số tất cả hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ):

*

3. Bài bác tập vận dụng nhân số bao gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 21 x 4

b) 33 x 2

c) 52 x 4

d) 18 x 3

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 134 - 14 x 6

b) 15 x 5 + 452

c) 42 x 3 + 56 x 4

d) 55 x 5 - 36 x 3

Bài 3: Tìm y

a) y : 5 = 56

b) y : 3 = 23 + 87

c) y : 4 = 32

d) y : 7 = 67 -33

Bài 4: Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi mặt hàng 18 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5: Một lọ hoa gồm 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

Bài 2:

a) 134 - 14 x 6

= 134 - 84

= 50

b) 15 x 5 + 452

= 75 + 452

= 527

c) 42 x 3 + 56 x 4

= 126 + 224

= 350

d) 55 x 5 - 36 x 3

= 275 - 108

= 167

Bài 3:

a)

y : 5 = 56

y = 56 x 5

y = 280

b)

y : 3 = 23 + 87

y : 3 = 133

y = 133 x 3

y = 399

c)

y : 4 = 32

y = 32 x 4

y = 128

d)

y : 7 = 67 -33

y : 7 = 34

y = 34 x 7

y = 238

Bài 4:

Khối lớp 3 tất cả số học viên là:

18 x 4 = 72 (học sinh)

Đáp số 72 học tập sinh

Bài 5:

5 lọ hoa tất cả số nhành hoa là:

24 x 5 = 120 (bông hoa)

Đáp số: 120 bông hoa

4. Bài tập thực hành nhân số có hai chữ số với số gồm một chữ số

4.1.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 152 Luyện Tập Chung, Luyện Tập Chung Trang 152 Sgk Toán 4

Đềbài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 54 x 4

b) 32 x 5

c) 18 x 7

d) 35 x 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 23 x 9

b) 18 x 8

c) 42 x 3

d) 75 x 2

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 546 - 45 x 3

b) 23 x 6 + 54 x 2

c) 76 x 2 - 18 x 4

d) 1000 - 50 x 6

Bài 4: search y

a) y : 3 = 45

b) y : 6 = 100 - 34

c) y : 2 = 23 + 67

d) y : 8 = 54 + 16

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 216

b) 160

c) 126

d) 140

Bài 2:

a) 207

b) 144

c) 126

d) 150

Bài 3:

a) 411

b) 246

c) 80

d) 700

Bài 4: kiếm tìm y

a) y = 15

b) y = 396

c) y = 180

d) y = 560

Bài 5: 168 phiếu

Ở bài viết trên, jenincity.com vẫn hướng dẫn bé bỏng làm quen thuộc với phép nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số, hãy cùng làm bài xích tập thực hành để cố kỉnh chắc con kiến thức không chỉ có vậy nhé!