Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 3 bài 159 : Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Tính nhẩm :

a) 50000 + 40000 = ...

Bạn đang xem: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

90000 – 20000 = ...

b) 42000 + 6000 = ...

86000 – 4000 = ...

c) 40000 x 2 = ...

80000 : 4 = ...

d) 12000 x 3 = ...

72000 : 8 = ... 

Phương pháp giải:

Thực hiện tại phép tính giữa các số không giống 0 rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm kiếm được.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70 000

b) 42000 + 6000 = 48000

86000 – 4000 = 82000

c) 40000 x 2 = 80000

80000 : 4 = 20000 

d) 12000 x 3 = 36000

72000 : 8 = 9000


Bài 2

 Đặt tính rồi tính :

28439 + 34256 64217 + 19547

91584 – 65039 36950 – 8924

614 x 7 9438 x 2

33888 : 8 31175 : 5 

Phương pháp giải:

 Vận dụng biện pháp đặt tính cùng tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong phạm vi 100 000 đã học.

Lời giải chi tiết:

*
 


Bài 3

Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi doanh nghiệp đó sót lại bao nhiêu áo sơ ngươi ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có : 50 000 áo sơ mi

Lần đầu bán : 28 000 sơ mi

Lần sau cung cấp : 17 000 sơ mi

Còn lại : ... Sơ mày ?

- tìm kiếm số áo sơ mi bán tốt trong cả hai lần.

- kiếm tìm số áo sơ mày còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

Số áo mà nhà máy sản xuất bán trong nhì lần là :

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Số áo sót lại trong xí nghiệp là :

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 2 Hình Học 12 Ôn Tập Chương 2 Hình Học 12, Ôn Tập Chương Ii

Cách không giống :

Số áo sơ ngươi còn lại sau khi bán lần đầu tiên là:

50000 – 28000 = 22000 (áo)

Số áo sơ mi xí nghiệp sản xuất đó còn lại là :

22000 – 17000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo. 

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 16 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.