Hướng dẫn giải những bài tập phần ôn tập chương 1 (Hình học) hay, ngắn gọn, dễ áp dụng với những dạng toán tương tự. Cung cấp các em học sinh ôn luyện và so sánh đáp án đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình 8


Sau khi xong 1 chương học, nhằm tránh tình trạng quên con kiến thức các em học viên cần ôn tập thường xuyên xuyên trải qua ôn luyện loài kiến thức kim chỉ nan trọng trung khu cùng áp dụng giải những bài tập vào sách giáo khoa, sách bài xích tập, quan trọng các bài trong phần ôn tập chương. Dưới đấy là hướng dẫn giải cụ thể các bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học) không thiếu thốn nhất, mong muốn sẽ là tài liệu hữu ích giành cho các em thuộc quý thầy cô giáo tham khảo.

Trọn bộ 50 đề ôn tập Toán lớp 8 hay nhất

Lời giải bài bác 53 trang 96 SGK toán 8 tập 1 giỏi nhất

Giải bài 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 cụ thể nhất

Giải bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học):

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu có mang tứ giác.

Trả lời:

Tứ giác ABCD là hình có bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong những số ấy bất kì nhì đoạn thẳng nào cũng không thuộc nằm bên trên một mặt đường thẳng.

Câu 2 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu có mang hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

- Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song.

- Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Câu 3 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của hình thang cân.

Trả lời:

Tính chất:

- Định lí 1: trong hình thang cân, hai lân cận bằng nhau.

- Định lí 2: trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Câu 4 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của mặt đường trung bình của tam giác, con đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

- Đường mức độ vừa phải của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh sản phẩm hai thì trải qua trung điểm cạnh lắp thêm ba.

+ Định lí 2: Đường vừa phải của tam giác thì song song cùng với cạnh thứ cha và bởi nửa cạnh ấy.

- Đường mức độ vừa phải của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một bên cạnh của hình thang và song song với hai lòng thì đi qua trung điểm bên cạnh thứ hai.

+ Định lí 4: Đường mức độ vừa phải của hình thang thì song song với hai lòng và bởi nửa tổng nhị đáy.

Câu 5 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu có mang hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

- Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối tuy vậy song.

- Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông.

- Hình thoi là tứ giác tất cả bốn cạnh bởi nhau.

- hình vuông là tứ giác tất cả bốn góc vuông và gồm bốn cạnh bằng nhau.

Câu 6 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Tính chất:

- Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) các cạnh đối bởi nhau.

b) các góc đối bằng nhau.

c) nhì đường chéo cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

- Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, nhì đường chéo bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.

- Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

b) nhị đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

- Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi.

Câu 7 (trang 110 sgk Toán 8): 

Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Dấu hiệu thừa nhận biết:

- Hình bình hành:

1) Tứ giác có các cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

2) Tứ giác có những cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau là hình bình hành.

4) Tứ giác có những góc đối bằng nhau là hình bình hành.

5) Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

- Hình chữ nhật:

1) Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

2) Hình thang cân tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

3) Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

4) Hình bình hành tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

- Hình thoi:

1) Tứ giác bao gồm bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

2) Hình bình hành tất cả hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

3) Hình bình hành tất cả hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi.

4) Hình bình hành bao gồm một đường chéo là mặt đường phân giác của một góc là hình thoi.

- Hình vuông:

1) Hình chữ nhật bao gồm hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

2) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình vuông.

3) Hình chữ nhật tất cả một đường chéo là mặt đường phân giác của một góc là hình vuông.

4) Hình thoi bao gồm một góc vuông là hình vuông.

5) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Câu 8 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là nhị điểm đối xứng với nhau sang một đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng nào?

Trả lời:

- nhì điểm hotline là đối xứng với nhau qua con đường thẳng d trường hợp d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp nối nhị điểm đó.

- Trục đối xứng của hình thang cân nặng là đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

Câu 9 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là nhì điểm đối xứng với nhau qua 1 điểm? trọng điểm đối xứng của hình bình hành là vấn đề nào?

Trả lời:

- nhị điểm call là đối xứng với nhau qua điểm O ví như O là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

- chổ chính giữa đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo cánh của hình bình hành đó.

Bài tập:

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Sơ đồ dùng ở hình 109 biểu lộ quan hệ giữa những tập hòa hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Phụ thuộc sơ trang bị đó, hãy điền vào khu vực trống:

a) Tập hợp những hình chữ nhật là tập hợp bé của tập hợp các hình ...

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp con của tập hợp những hình ...

c) Giao của tập hợp những hình chữ nhật cùng tập hợp những hình thoi là tập hợp những hình ...

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp bé của tập hợp những hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp bé của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp những hình chữ nhật cùng tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành luôn luôn là những hình thang.

+ Hình chữ nhật luôn là các hình bình hành

+ Hình thoi luôn luôn là các hình bình hành

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F, G, H theo thiết bị tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có đk gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FC (gt)

⇒ EF là con đường trung bình của ΔABC

⇒ EF // AC cùng EF = AC/2.

HA = HD, HC = GD

⇒ HG là đường trung bình của ΔADC

⇒ HG // AC cùng HG = AC/2.

Do kia EF // HG, EF = HG

⇒ EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ⇔ EH ⊥ EF

⇔ AC ⊥ BD (vì EH // BD, EF// AC)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

⇔ EF = EH

⇔ AC = BD (Vì EF = AC/2, EH = BD/2)

c) EFGH là hình vuông

⇔ EFGH là hình thoi với EFGH là hình chữ nhật

⇔ AC = BD cùng AC ⊥ DB.

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau là hình bình hành.

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi.

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

→Còn tiếp.......................

Tổng hợp triết lý ôn tập chương 1:

1. Tứ giác

a) Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình tất cả bốn đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong số ấy bất kì đoạn thẳng nào cũng không thuộc nằm bên trên một con đường thẳng.

b) Tổng các góc của tứ giác

Định lí: Tổng những góc của một tứ giác bằng 3600.

2. Hình thang

a) Định nghĩa

Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song.

Hai cạnh tuy vậy song hotline là nhị đáy.

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

b) Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang bao gồm một góc vuông

Dấu hiệu dấn biết: Hình thang gồm một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

a) Định nghĩa

Hình thang cân nặng là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇔ 

Chú ý: trường hợp ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì  =  và  = .

b) Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai bên cạnh bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇒ AD = BC

Định lí 2: Trong một hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇒ AC = BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) có AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân.

c) dấu hiệu nhận biết

Hình thang tất cả hai góc kề một đáy cân nhau là hình thang cân.

Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

→Còn tiếp...........................

Tải trọn bộ hướng dẫn giải chi tiết phần ôn tập chương 1 toán lớp 8 bên dưới đây.

File mua miễn phí trả lời giải cụ thể phần Ôn tập chương 1 Lớp 8:

Hy vọng tài liệu đang hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án.

Xem thêm: Bài Tập Toán 11 Chương 1

Ngoài ra các em học viên và thầy cô bao gồm thể tham khảo thêm những tài liệu có ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, giải đáp giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật tiếp tục tại chuyên trang của chúng tôi.