bài xích 2 trang 91 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, mang lại mặt ước (S) có đường kính là AB

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 hình học 12

bài 3 trang 92 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm A(-2 ; 6 ; 3), B(1 ; 0 ; 6), C(0; 2 ; -1), D(1 ; 4 ; 0).

Xem giải thuật


bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình tham số của mặt đường thẳng:

Xem giải mã


bài xích 5 trang 92 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, mang đến mặt ước (S) bao gồm phương trình:

Xem lời giải


bài bác 6 trang 92 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, mang lại mặt phẳng (α) tất cả phương trình 3x + 5y - z -2 = 0

Xem giải thuật


bài xích 8 trang 93 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình khía cạnh phẳng (α) tiếp xúc với khía cạnh cầu

Xem giải thuật


bài bác 9 trang 93 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, kiếm tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M( 1 ; -1 ; 2) cùng bề mặt phẳng (α): 2x - y + 2z +11 = 0

Xem giải mã


bài xích 10 trang 93 SGK Hình học tập 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, mang đến điểm M(2 ; 1 ; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y - z - 27 = 0.

Xem giải mã


bài 12 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm kiếm toạ độ điểm A" đối xứng với điểm A(1 ; -2 ; -5)

Xem giải mã


bài xích 1 trang 94 SGK Hình học tập 12

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai? Trong không khí Oxyz cho ba vectơ

Xem giải mã


bài xích 2 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài bác 2 trang 94 SGK Hình học tập 12. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Trong không gian Oxyz cho bố vectơ

Xem giải thuật


bài 3 trang 94 SGK Hình học tập 12

Giải bài xích 3 trang 94 SGK Hình học tập 12. Toạ độ của vai trung phong hình bình hành OADB là:

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài xích 4 trang 94 SGK Hình học tập 12. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

Xem lời giải


bài xích 5 trang 95 SGK Hình học tập 12

Giải bài xích 5 trang 95 SGK Hình học tập 12. điện thoại tư vấn M, N thứu tự là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

Xem lời giải


bài bác 6 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài bác 6 trang 95 SGK Hình học tập 12. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có nửa đường kính là:

Xem lời giải


bài 7 trang 95 SGK Hình học tập 12

Giải bài bác 7 trang 95 SGK Hình học 12. Phương trình của phương diện phẳng (α) là:

Xem giải mã


bài xích 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học tập 12. Cho cha điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình phương diện phẳng (ABC) là:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Vì Sao Chúng Ta Dùng " X Là Gì ? X Nghĩa Là Gì

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.