Toán 8 bài ôn tập chương 3 hình học tập 8: triết lý trọng tâm, giải bài xích tập sách giáo khoa ôn tập chương 3 hình học tập 8: giúp học sinh nắm vững kỹ năng và kiến thức ngắn gọn


ÔN TẬP CHƯƠNG III (HÌNH HỌC 8)

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Đoạn thẳng tỉ lệ

a) Định nghĩa

AB, CD tỉ trọng với

b) Tính chất

.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 hình học 8

2. Định lí Ta-lét thuận cùng đảo

Cho tam giác ABC

hoặc hoặc

*

3. Hệ quả của định lí Ta-lét

*

Cho tam giác ABC.

4. đặc thù của mặt đường phân giác vào tam giác

AD là tia phân giác của BAC.

AE là tia phân giác của góc Bax.

Ta có :

*

5. Tam giác đồng dạng

a) Định nghĩa

(tỉ số đồng dạng k)

b) Tính chất

( h’, h khớp ứng là con đường cao của tam giác A’B’C’ cùng tam giác ABC)

( p’, p. Tương ứng là nửa chu vi của tam giác A’B’C’ cùng tam giác ABC; S’, S khớp ứng là diện tích s của tam giác A’B’C’ và tam giác ABC).

*

6. Liên hệ giữa các trường đúng theo đồng dạng và những trường hợp đều nhau của nhị tam giác ABC cùng A’B’C’

Các trường phù hợp đồng dạngCác ngôi trường hợp bằng nhau

a)

b) cùng

c)

a) b)

c)

7. Các trường thích hợp đồng dạng của nhị tam giác vuông ABC cùng A’B’C’

a)

b) hoặc

c)

*

II. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 56. SGK toán 8 tập 2 trang 92

a)

b)

c)

Bài 57. SGK toán 8 tập 2 trang 92

*

Nhận xét : D luôn luôn thuộc đoạn MH hay D luôn luôn nằm thân M cùng H.

Chứng minh :

gồm đường phân giác là AD

Lại tất cả vì M là trung điểm BC

M nằm trong lòng C với D (1)

Ta có :

Lại có

0>

widehatBAC>

frac12widehatBAC>

frac12widehatBAC=widehatCAD>

D nằm trong lòng C với H (2)

Từ (1) và (2) D nằm trong lòng M và H.

Bài 58. SGK toán 8 tập 2 trang 92

*

a) Xét cùng gồm : BC bình thường ;

b) Ta có : ( cân nặng tại A ) <;BK=BH>

( định lí Pi-ta-go đảo)

c) hotline

là trực trung ương của

Gọi

Xét bao gồm : bình thường ;

Lại gồm

Bài 59. SGK toán 8 tập 2 trang 92

Gọi .

Ta có : ;

Lại tất cả : ;

là trung điểm AB với CD (điều bắt buộc chứng minh)

Bài 60. SGK toán 8 tập 2 trang 92

a) Xét vuông tại A có

( trong tam giác vuông, cạnh đối lập góc <30^0> bởi nửa canh huyền)

gồm phân giác BD

hay .

b) Ta có :

Xét vuông trên A có :

Chu vi là :

Diện tích là :

Bài 61. SGK toán 8 tập 2 trang 92

*

a) cách vẽ tứ giác ABCD :

- Vẽ đoạn thẳng CD dài 25cm.

- Vẽ cung tròn trọng điểm C bán kính 20cm với cung tròn trọng tâm D bán kính 10cm. Giao nhị cung tròn là vấn đề B.

- Nối BC với BD.

Xem thêm:
Ý Nghĩa Của Piece Together Là Gì ? Piece Together Bằng Tiếng Việt

- Vẽ cung tròn trung khu B bán kính 4cm cùng cung tròn chổ chính giữa D bán kính 8cm. Giao nhị cung tròn là vấn đề A. Nối AB cùng AD ta được tứ giác ABCD.

b) Ta tất cả :

c) Ta bao gồm :

Mà hai góc ở vị trí so le trong

( điều bắt buộc chứng minh)

Trên đấy là gợi ý giải bài tập Toán 8 bài bác ôn tập chương 3 hình học 8 vì giáo viên jenincity.com trực tiếp soạn theo chương trình new nhất. Chúc bác bỏ bạn tiếp thu kiến thức vui vẻ