Để củng nắm về có mang và kiến thức và kỹ năng về giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số và hàm số liên tục, jenincity.com xin share với chúng ta bài: Ôn tập chương 4 thuộc phần đại số cùng giải tích lớp 11. Với triết lý và các bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu dụng giúp chúng ta học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Số lượng giới hạn của hàng số => xem bỏ ra tiết

2. Số lượng giới hạn của hàm số => xem bỏ ra tiết

3. Hàm số liên tiếp => xem chi tiết


Câu 1: trang 141 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn quan trọng của hàng số và những giới hạn đặc trưng của hàm số


Câu 2: trang 141 sgk toán Đại số với giải tích 11

Cho hai dãy số ((u_n)) cùng ((v_n)). Biết (|u_n– 2| ≤ v_n) với gần như (n) với (lim v_n=0).

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 11

Có tóm lại gì về giới hạn của dãy số ((u_n))?


Câu 3: trang 141 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Tên của một học sinh được mã hóa do số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong các này là cực hiếm của một trong số biểu thức (A, H, N, O) với:

(A = lim 3n - 1 over n + 2)

(H = lim (sqrt n^2 + 2n - n))

(N = lim sqrt n - 2 over 3n + 7)

 (O = lim 3^n - 5.4^n over 1 - 4n)

Hãy cho thấy thêm tên của học sinh này, bằng phương pháp thay các chữ số trên bởi những chữ kí hiệu biểu thức tương ứng


Câu 4: trang 142 sgk toán Đại số và giải tích 11

a) bao gồm nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn.

b) cho ví dụ về cấp cho số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp cho số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương cùng tính tổng của mỗi cấp cho số nhân đó.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 126 Toán 12 6 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 3 Trang 126 Sgk Giải Tích 12


Câu 5: trang 142 sgk toán Đại số với giải tích 11

Tính các giới hạn sau

a. (mathop lim limits_x o 2 x + 3 over x^2 + x + 4)

b. (mathop lim limits_x o - 3 x^2 + 5x + 6 over x^2 + 3x)

c. (mathop lim limits_x o 4^ - 2x - 5 over x - 4)

d. (mathop lim limits_x o + infty ( - x^3 + x^2 - 2x + 1))

e. (mathop lim limits_x o - infty x + 3 over 3x - 1)

f. (mathop lim limits_x o - infty sqrt x^2 - 2x + 4 - x over 3x - 1)


=> Xem lí giải giải

Câu 6: trang 142 sgk toán Đại số với giải tích 11

Cho hai hàm số (f(x) = 1 - x^2 over x^2) cùng (g(x) = x^3 + x^2 + 1 over x^2)

a) Tính (mathop lim limits_x o 0 f(x);mathop lim limits_x o 0 g(x);mathop lim limits_x o + infty f(x);mathop lim limits_x o + infty g(x))

b) Hai mặt đường cong tiếp sau đây (h.60) là thiết bị thị của nhị hàm số sẽ cho. Từ hiệu quả câu a), hãy khẳng định xem mặt đường cong làm sao là đồ dùng thị của từng hàm số đó.

*

Hình 60 a

*

Hình 60 b


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 143 sgk toán Đại số với giải tích 11

Xét tính thường xuyên trên R của hàm số:

(g(x) = left{ matrixx^2 - x - 2 over x - 2(x > 2) hfill cr 5 - x(x le 2) hfill cr ight.)


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 143 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Chứng minh rằng phương trình (x^5– 3x^4+ 5x – 2 = 0) có tối thiểu ba nghiệm nằm trong tầm ((-2, 5))


=> Xem lý giải giải

Câu 9: trang 143 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Mệnh đề làm sao sau đó là mệnh đề đúng?

A. Một dãy số có số lượng giới hạn thì luôn luôn luôn tăng hoặc luôn luôn luôn giảm

B. Ví như ((u_n)) là dãy số tăng thì (lim u_n= + ∞)

C. Nếu (lim u_n= + ∞) với (lim v_n= + ∞) thì (lim (u_n– v_n) = 0)

D. Ví như (u_n= a^n) với (-1=> Xem trả lời giải

=> Xem lí giải giải

=> Xem trả lời giải

=> Xem giải đáp giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem chỉ dẫn giải

=> Xem giải đáp giải
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Đại số và giải tích lớp 11
Hình học lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Vật lí 11
Giải sgk sinh học tập 11
Giải sgk lịch sử 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11

Trắc nghiệm lớp 11


Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm đồ dùng lý 11
Trắc nghiệm hóa học 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11

Tài liệu xem thêm lớp 11


Văn chủng loại 11
Tập bản đồ địa lí 11
Giải bài bác 3: một số trong những phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Giải bài: Ôn tập chương I
Giải bài xích 1: quy tắc đếm
Giải bài xích 2 : hoán vị Chỉnh phù hợp Tổ hợp

Giải bài xích 3: Nhị thức Niu tơn
Giải bài bác 4: Phép demo và đổi thay cố
Giải bài 5: xác suất của đổi mới cố
Giải bài: Ôn tập chương II
Giải bài xích 1: cách thức quy hấp thụ toán học
Giải bài bác 2: hàng số

Giải bài xích 3: cấp số cộng
Giải bài 4: cung cấp số nhân
Giải bài Ôn tập chương 3
Giải bài xích 1: giới hạn của dãy số
Giải bài xích 2: số lượng giới hạn của hàm số

Giải bài 3: Hàm số liên tục
Giải bài xích Ôn tập chương 4
Giải bài bác 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm
Giải bài bác 2: quy tắc tính đạo hàm

Giải bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Giải bài 4: Vi phân
Giải bài xích 5: Đạo hàm cấp cho hai
Giải bài xích Ôn tập chương 5
Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm
Phần bài tập Ôn tập cuối năm*Liên hệ | tuyển Dụng
Facebook| Youtube