Hệ thức dạng a b; a ≥ b; a ≤ b ) được điện thoại tư vấn là bất đẳng thức a điện thoại tư vấn là vế trái, b điện thoại tư vấn là vế đề nghị của bất đẳng thức.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 8

2. Tương tác giữa sản phẩm tự với phép cộng

Tính chất: Cho ba số a,b và c, ta có

Nếu a b thì a + c > b + c.

Nếu a ≥ b thì a + c ≥ b + c.

3. Tương tác giữa máy tự cùng phép nhân với số dương

a) Tính chất

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức cùng với cùng một vài dương ta được một bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho

b) Tổng quát

Với ba số a, b và c mà c > 0, ta có:

Nếu a b thì ac > bc

Nếu a ≥ b thì ac ≥ bc.

4. Liên hệ giữa trang bị tự cùng phép nhân với số âm

a) Tính chất

Khi nhân cả nhị vế của một bất đẳng thức với cùng một số trong những âm ta được một bất đẳng thức bắt đầu ngược chiều với bất đẳng thức vẫn cho

b) Tổng quát

Với cha số a, b với c mà lại c bc

Nếu a ≤ b thì ac ≥ bc

Nếu a > b thì ac 5. Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) 6. Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình dạng ax + b 0, ax + b 7. Hai quy tắc biến đổi đổi

a) Quy tắc chuyển vế

Khi gửi một hạng tử của bất phương trình từ bỏ vế này lịch sự vế kia ta đổi lốt hạng tử đó.

b) phép tắc nhân với một số.

Khi nhân nhị vế của bất phương trình với cùng một số trong những khác 0, ta phải:

Giữ nguyên chiều bất phương trình trường hợp số kia dương.

Đổi chiều bất phương trình giả dụ số đó âm.

8. Giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số a, được kí hiệu là |a|, ta có mang như sau:

*

9. Các dạng toán tương quan đến quý giá tuyệt đối

a) phương pháp chung

Bước 1: Áp dụng có mang giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất để đào thải dấu quý giá tuyệt đối

Bước 2: Giải các bất phương trình không có dấu quý giá tuyệt đối

Bước 3: chọn nghiệm phù hợp trong từng trường hợp vẫn xét

Bước 4: kết luận nghiệm

b) một số trong những dạng cơ bản

Dạng

*

hoặc

*

Dạng |A| = |B| ⇔ A = B xuất xắc A = - B.

Dạng phương trình có chứa được nhiều dấu giá trị tuyệt đối

+ Xét dấu các biểu thức chứa ẩn bên trong dấu GTTĐ.

Xem thêm: Quanlity Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Nghĩa Của Từ Quality

+ phân tách trục số thành các khoảng sao cho trong từng khoảng, những biểu thức nói trên gồm dấu xác định.