Giải bài 1 trang 99 SGK Hình học 12. đến lăng trụ lục giác những ABCDEF.A'B'C'D'E'F'
*

Bài 2 trang 99 SGK Hình học tập 12


Giải bài 2 trang 99 SGK Hình học 12. Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bởi a. Gọi E và F theo lần lượt là trung điểm của B'C' và C'D'.
*

Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12


Giải bài bác 3 trang 99 SGK Hình học 12. Cho mặt mong (S) chổ chính giữa O nửa đường kính r. Hình nón có đường tròn lòng (C) và đỉnh I đều thuộc (S) được call là hình nón nội tiếp mặt ước (S)
*

Bài 4 trang 99 SGK Hình học 12


Giải bài bác 4 trang 99 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz, mang lại hai điểm A(1 ; 2 ;-1), B(7 ; -2 ; 3)
*

Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12


*

Bài 6 trang 100 SGK Hình học tập 12


Giải bài bác 6 trang 100 SGK Hình học tập 12. Trong không gian Oxyz đến mặt ước (S) có phương trình x2 + y2 + z2 = 4a2 (a>0).

Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm hình 12


Giải bài 7 trang 100 SGK Hình học tập 12. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 cùng d2 gồm phương trình.
Giải bài xích 8 trang 100 SGK Hình học tập 12. Trong không khí Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3).
Giải bài xích 9 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1).
Giải bài bác 10 trang 100 SGK Hình học tập 12. Trong không khí Oxyz mang đến đường trực tiếp d.a) tìm toạ độ giao điểm A của d cùng (α).
Giải bài 11 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ;-2).
Giải bài xích 12 trang 101 SGK Hình học tập 12. Trong không khí Oxyz cho tư điểm A(3 ; -2 ; -2), B(3 ; 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 1) cùng D(-1 ; 1 ; 2)
Giải bài bác 13 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không khí Oxyz, cho hai tuyến đường thẳng:a) chứng minh rằng d1 với d2 cùng thuộc một khía cạnh phẳng.
Giải bài xích 14 trang 101 SGK Hình học tập 12. Trong không khí cho bố điểm A, B, C. Xác minh điểm G sao cho
Giải bài 15 trang 101 SGK Hình học tập 12. Cho hai đường thẳng chéo cánh nhau.a) Viết phương trình các mặt phẳng (α) với (β) tuy nhiên song với nhau và lần lượt đựng d cùng d'.

Xem thêm: Đề Ngữ Là Gì ? Tác Dụng, Phân Loại, Dấu Hiệu Nhận Biết Khởi Ngữ Trong Câu


Giải bài xích 16 trang 102 SGK Hình học tập 12. Trong không khí Oxyz mang lại mặt phẳng (α) tất cả phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x - 2y + z + 3 = 0.