*
Câu hỏi: P2O5 là oxit gì?" width="591">

Sau đây, chúng ta hãy cùng với Top lời giải bài viết liên quan về P2O5 qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

- phương pháp phân tử: P2O5

- Phân tử khối: 142 g/mol

1. Kết cấu P2O5

 - có 2 nguyên tử P links với 5 nguyên tử O bằng những liên kết cùng hóa trị.

Bạn đang xem: P2o5 là gì

2. đặc điểm vật lí P2O5

Là chất khói trắng, không mùi, háo nước với dễ rã rữa hay dùng để gia công khô các chất.

3. đặc điểm hóa học tập Điphotpho pentaoxit – P2O5

P2O5 có đặc điểm của một oxit axit.

– công dụng với nước:

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

– công dụng với hỗn hợp kiềm, tùy theo tỉ lệ có thể tạo thành những muối không giống nhau:

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

4. Điều chế Điphotpho pentaoxit – P2O5

4P + 5O2 → 2P2O5

5. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 350ml hỗn hợp NaOH 1M, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch A. Hỗn hợp A gồm những chất rã là:

A. Na3PO4 và NaOH

B. Na3PO4 và Na2HPO4

C. Na3PO4 và Na2HPO4

D. Na3PO4 và NaH2PO4

Đáp án: C. Na3PO4 và Na2HPO4

Lời giải bỏ ra tiết:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,2 mol

Dựa vào 3 phản bội ứng :

3NaOH +H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O => nNaOH : nH3PO4 = 3

2NaOH + H2PO4 → Na2HPO4 + 2H2O => nNaOH : nH3PO4 = 2

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + 2H2O => nNaOH : nH3PO4 = 1

Vì: nNaOH : nH3PO4 = 0,35 : 0,2 = 1,75

→ phản nghịch ứng tạo nên NaH2PO4 và Na2HPO4

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bởi oxit dư rồi cho thành phầm tạo thành công dụng vừa đầy đủ với m gam hỗn hợp NaOH 32% thu được muối hạt Na2HPO4. Giá trị m là:

A. 75

B. 50

C. 100

D. 25

Đáp án: B. 50

Lời giải đưa ra tiết:

Do phản ứng là toàn diện nên:

2np = 2nNa2HPO4 = nNaOH (bảo toàn nguyên tố)

*
Câu hỏi: P2O5 là oxit gì? (ảnh 2)" width="257">

Bài 3: Đốt cháy 4,65 gam photpho bên cạnh không khí rồi hoà tan sản phẩm vào 500ml hỗn hợp NaOH 1,2M. Tổng cân nặng chất chảy trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng là:

A. 24,6 gam

B. 26,2 gam

C. 26,4 gam

D. 30,6 gam

Đáp án: D.30,6 gam

Lời giải đưa ra tiết:

2P → P2O5 => nP2O5 = 0,075 mol

nNaOH = 0,6 mol => nP2O5 => NaOH dư

6NaOH + P2O5 → 2Na3PO4 +3H2O

Sau phản bội ứng có: 0,15 mol Na3PO4 cùng 0,15 mol NaOH => mtan = 30,6g

Bài 4: mang đến m gam P2O5 vào 1 lít dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M và KOH 0,3M, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận X chiếm được 35,4 gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Quý giá của m là:

A. 28,4 gam

B. 7,1 gam

C. 21,3 gam

D. 14,2 gam

Đáp án: D.

Xem thêm: Công Nghiệp Hóa (Industrialization) Là Gì? Các Loại Hình Công

14,2 gam

Lời giải chi tiết

Xét H3PO4 làm phản ứng cùng với bazo => nH2O = nOH = 0,5 mol

Bảo toàn khối lượng: mH3PO4 + mNaOH + mKOH = mmuối + mH2O

MH3PO4 = 19,6g => nH3PO4 = 0,2 mol => nP2O5 = ½ nH3PO4 = 0,1 mol => m = 14,2 gam

Bài 5: mang đến 7,1 gam P2O5 vào 100ml dung dịch KOH 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được các thành phần hỗn hợp gồm những chất là