*Bạn đang xem: Vietlove

*
" />jenincity.com>Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi>Thế Giới Con Trai

< Outline > · Standard · Linear+

*
" width="8" height="8" />Bằng cấp Ph.D hoặc Ed.D.


*
*
Feb 4 2007, 01:32 PM
Dzịt Mẫu Giáo Group: Active Members Posts: 201 Joined: 15-January 06 Member No.: 23,841
*Xem thêm: Rig Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rig Trong Tiếng Việt Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

:help2: :computer: Bằng cấp Ph.D hoặc Ed.D.BS (Bachelor of Science) hay BA (Bachelor of Arts) tương đương với bằng cử nhân bên VN , nghĩa là sau khi xong trung học, bạn tốt nghiệp đại học.MS hay MA (Master of Science, Master of Arts) tương đương với thạc sĩ bên VN , nghĩa là học hậu đại học thêm vài năm nữa.Ph.D (Doctor of Philosophy) tương đương với tiến sĩ bên VN, họ có thể xưng là Doctor (viết tắt là Dr.)Ed.D là tiến sĩ ngành giáo dục (Doctor of Education)Bác sĩ bên VN chỉ tương đương với bậc cử nhân ( như Kỹ sư, giáo viên) thôi vì họ vào thẳng Y khoa mà không phải xong bằng cử nhân trước. Còn Bác sĩ bên Mỹ, mưốn hành nghề bác sĩ bản phải xong ít nhất cử nhân, học Y khoa, rồi chương trình nội trú chuyên ngành, phải pass Board 1,2, 3 mới có thể có License hành nghề. sau khi hành nghề, mỗi năm vẫn phải học ít nhất 25 units nữa.Thành ra Bác sĩ bên Mỹ còn được gọi là Tiến sĩ Y khoa, Doctor of Medicine.Bên Mỹ, nhiều người lạm danh cứ xưng Doctor này nọ lung lung như bác sĩ mắt kiếng (Optometrist), bác sĩ đông y, bác sĩ chỉnh hình (Chiropractor)..., họ xưng kệ họ xưng, đâu có ai tin. :help2: :computer: Bằng cấp Ph.D hoặc Ed.D.Ph.D không có nhiều thứ hạng. Ph.D là chữ viết tắt của Doctor of Philosophy =tiến sĩ, sau khi đã đậu cử nhân, đã có bằng MS or MA, vào chương trình hậu đại học (post graduate), phải có nghiên cứu và trình luận án (thesis). Mặc dù gọi là Doctor of Philosophy không có nghĩa là tiến sĩ về triết học, mà vì họ có mang lại một điều gì mới (như 1 cách nhìn mới nên mới có chữ philosophy) và họ mang danh hiệu Doctor tức là Tiến sĩ, nó không có nghĩa là Bác sĩ. Bác sĩ là Doctor of Medicine.Nên tiến sĩ về toán gọi là Mathematic Ph.D , hay tiến sĩ về âm nhạc tức Music Ph.D, hay tiến sĩ giáo dục Education Ph.D hay viết tắt là Ed.D . Tất cả các Ph.D và bác sĩ Y khoa đều có tên trong những quyển sách được in sách ở bên Mỹ hay bạn có thể vào các websites để check xem họ là tiến sĩ thật hay ttiến sĩ giấy.Còn mấy người bên Mỹ về khoe với VN họ có bằng này bằng kia, làm sao người dân trong nước biết được. :computer: Bằng cấp Ph.D hoặc Ed.D. "Có người bị hoặc tự xưng mình là Dr.(Doctor) trong khi họ có bằng Ph.D. Xin cho biết hai học vị này có thể kêu lẫn lộn như vậy được không?"Tờ báo trả lời:"Bất cứ ai có bằng Ph.D(không dính dáng tới y học) hay Ed.D (là gì nhĩ?) mà viết"Doctor" trước hay sau tên người này, được coi như xuất thân từ một học viện hạng năm với bằng cấp hạng ba (thông thái dỏm).Bất cứ ai bị choáng ngợp bởi người nào có bằng Ph.D hay Ed.D mà kêu hoặc viết chữ Doctor trước hay sau tên người đó được coi như xuất thân từ một học viện hạng tám với bằng cấp hạng năm (dựa hơi trớt quớt)".Như vậy nghĩa là sao?Còn nữa, có những Ông Đông y sĩ ở Việt Nam, bây giờ qua Mỹ, cũng có bằng Ph.D. Họ có bào chế vài loại thuốc viên để bán, họ cũng xưng là bác sĩ đông y (thay vì đông y sĩ hoặc là thầy thuốc bắc). Như vậy hạng người này bằng cấp hạng mấy?.Nghe nói bằng này ở VN không công nhận.Như vậy, bằng Tiến sĩ tại Mỹ không có giá trị gì ư? Còn nữa, lúc thì Tiến sĩ cao hơn Thạc sĩ, lúc thì Thạc sĩ sĩ cao hơn Tiến sĩ. Tại sao vậy? :help2: