Dưới đấy là bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải đầy đủ từ phần lớn câu cơ bạn dạng đến nâng cao. Nhằm mục đích giúp cho chúng ta trung bình khá hoàn toàn có thể làm được. Sau cùng là gợi ý giải cụ thể và câu trả lời . Chúng ta cùng tham khảo với kiến nhé .

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài bác tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm kiếm x với cái giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm quý hiếm y vừa lòng 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 với y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích đa thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: gợi ý giải đưa ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải chi tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn lời giải D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta tất cả A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi kia với x = 3 cùng y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn đáp án B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn lời giải C

Bài 8:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn giải đáp A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Compassionate Leave Là Gì - Nghĩa Của Từ Compassionate Leave

Chọn lời giải A

Bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không thiếu và bỏ ra tiết, ước ao rằng nó vẫn giúp các bạn ôn tập xuất sắc để chuẩn bị kiến thức để chất vấn và thi học kì . Chúng ta hãy làm đi làm việc lại thật nhiều lần để nâng cấp kĩ năng của bạn dạng thân, để hoàn toàn có thể làm được những bài toán cạnh tranh . Chúc chúng ta thành công trên tuyến đường học tập.